کارگاه های برگزار شده توسط مرکز در سال 1401

ردیف   عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری   زمان            نحوه برگزاری مدرس   گروه های هدف  تعداد/ اسامی شرکت کنندگان  فایل ارائه کارگاه
 1 آشنایی با سامانه ربیت (دیجیت) 
12 مرداد 12- 14  حضوری/ مجموعه کلاس های بیمارستان فارابی آقای مهندس یزدان فروغی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل

19 

دانلود
 2  چگوه پژوهش خود را آغاز کنیم؟ 20 شهریور   8-10  حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی  آفای محسن کاظمی نیا  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل

20

دانلود
 3  آشنایی با سامانه پژوهان   30 شهریور  12- 14   حضوری/ مجموعه کلاس های بیمارستان فارابی  آقای فیض اله فروغی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 

17 

 

دانلود 
آشنایی با مطالعات سیستماتیک و متاانالیز   3 آبان  10- 12  حضوری/مجموعه کلاسهای بیمارستان امام خمینی  دکتر یحیی سلیمی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  15   دانلود
 5 اصول مقاله نویسی  22 آذر   10- 13  حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان فارابی  دکتر منصور رضایی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 27  دانلود 
 6  روش تحقیق کارآزمایی بالینی 26 آذر  12- 14  حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی   دکتر افشین الماسی    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  28 دانلود
 7 انواع مطالعات در پژوهش های بالینی 11 دی  12-14  حضوری/آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی  دکتر مهدی مرادی نظر    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  20   دانلود
 8آموزش پروپوزال نویسی 8 بهمن  12-14حضوری/آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی  دکتر شهلا صفری   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  27  دانلود
 9 روش تحقیق مطالعات کمی 30 بهمن 12-14حضوری/آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی  دکتر مهدی مرادی نظر    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  28  دانلود
10  آموزش رفرنس دهی با اندنوت 20 اسفند12-14 حضوری/آمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی  دکتر شهلا صفری   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   17 دانلود

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir