مقالات چاپ شده

داخلی:

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوان نشریه- تاریخ چاپ- شماره و جلد و صفحه

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله –صفحه تقدیر و تشکر

 1

 بررسی مقایسه ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در
دیابت بارداری و زنان باردار سالم

 ایندکس شده داخلی- scopus

 مجله زنان، مامای و نازایی ایران. اسفند 93. شماره 135. ص 16-25

 نویسنده اول: مینا آذرمی

نویسنده مسئول: عباس آقائی

 ص تشکر دارد

کورتیزول کورتیزول

 2

 Development and validation of a new method for
determination of topiramate in bulk and pharmaceutical
formulation using high performance liquid chromatographyUV
detection after precolumn
derivatization

 ایندکس شده داخلی-

  Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences

2014, 3(2), 179-183


First author:

Mohammad Bagher Majnooni


corresponding:

Ronak Jalili


new method new method

 3

 بررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه
اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی، مواجهه با آفتاب
D و دریافت ویتامین

 ایندکس شده داخلی- scopus

 مجله زنان، مامای و نازایی ایران. اسفند 93. شماره 129. ص: 17-25

 نویسنده اول:بهاره لطفی

نویسنده مسئول: عباس آقائی

 ص تشکر دارد

سرطان پستان سرطان پستان

 4

 Trends of Mortality of Road Traffic Accidents in Fars Province,
Southern Iran, 2004 – 2010

  ایندکس شده داخلی-

ISI

 Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.9, Sep 2014, pp.1259-1265

First author:

Jafar Hasanzadeh


corresponding:

Farid Najafi


trend trend
 5  نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کرمانشاه درباره آموزش الکترونیکی
 ایندکس شده داخلی-

ISC

Magazine of Elearning Distribution In Academy(MEDIA)

بهار 94 ، دوره 6، شماره 1

 نویسنده اول:سید نصرالله حسینی

نویسنده مسئول: بهزاد کرمی متین

 
e-learning e-learning
 6  عوامل شىاختی پیش بیىی کننده ازدواج فامیلی در میان مراجعین به مراکز مشایر ازدواج
استان کهکیلویه و بویراحمد

 ایندکس شده داخلی-

Embase

مجله آموزش و سلامت جامعه. دوره 1. شماره 3.  1393 ، صفحات 47 تا 53


 نویسنده اول:ماری عطایی

نویسنده مسئول: فاضل زینت مطلق

 
ازدواج فامیلی ازدواج فامیلی
           
           
         


خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنواننشریه- تاریخ چاپ-شماره و جلد و صفحه

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله –صفحه تقدیر و تشکر

 1

 Loop-Mediated Isothermal Amplification as a Fast Noninvasive
Method of Helicobacter pylori Diagnosis

 ایندکس شده خارجی-

ISI

 Journal of Clinical Laboratory Analysis 00: 1–7 (2015)

First author:

Farideh Yari


corresponding:

Amirhooshang Alvandi

ص تشکر دارد

loop loop
 2 speciation of inorganic arsenic species and total inorganic arsenic in rice using microwave-assisted dispersive liquid–liquid micro-extraction and electrothermal atomic absorption spectrometry  ایندکس شده خارجی-

ISI

 Food Additives & Contaminants:  Volume 32, Issue 7, 2015

 

First author:

Toraj Ahmadi-jouibari


corresponding; Nazir Fatahi
 
arsenic arsenic
 3  Demographic and clinical features of patients with substance-induced
mental disorders admitted to the psychiatric hospital
in Kermanshah, Iran
 ایندکس شده خارجی-

ISI

 J Subst Use, 2015, Early Online: 1–4  

First author:

Vahid Farnia


corresponding; Vahid Farnia
 
substance substance

 4

 Postmolar gestational trophoblastic
neoplasia: beyond the traditional
risk factors

 ایندکس شده خارجی-

ISI

 Fertility and Sterility

104:649–54

First author:

Mahmood Bakhtiyari


corresponding; Mahmood Bakhtiyari


postmolar postmolar

 5

 Methadone toxicity in a poisoning referral center

 ایندکس شده خارجی-

 International Science and Investigation Journal

2015, 4(1)

78-83


First author:

Seyed Jafar Navabi


corresponding; Amir Arsalan Iranmaneshi


methadon methadon
 6  Cognitive Factors Related to Cesarean Intention among Iranian Pregnant Women

ایندکس شده خارجی-

CHimical abstract

Journal of Biology and Today's World

2014 Nov; 3 (11): 251-255

First author:

Behzad Karami-Matini


corresponding; Parastoo Mohammadi

 
cesarian cesarian
 7  Is the Health Belief Model as an Appropriate Predictor of the Self-Care Behaviors in Type II Diabetic Patients?

ایندکس شده خارجی-

CHimical abstract

Journal of Biology and Today's World

2014 Dec; 3 (12): 275-279

First author:

Tahereh Etesamifard


corresponding; Mari Ataee

 
self-care self-care

 8

 Cosmetic Products Use Intention among Iranian
Female College Students

ایندکس شده خارجی-

 International Science Index Vol: 2014 No:07 Part V

First author:

Seyyed Nasrollah Hosseini


corresponding; Shohreh Emdadicosmetic cosmetic
 9  Prevalence and Socio-Demographic Characteristics Related to Stress, Anxiety, and Depression among Patients with Major Thalassemia in the Kermanshah County

ایندکس شده خارجی-

CHimical abstract

Journal of Biology and Today's World

2015 Mar; 4 (3): 79-84

First author:

Firoozeh Khamoushi


corresponding; Mari Ataeei

 
thalassemia thalassemia