لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

*  مشاوره پروپوزال نویسی

*  مشاوره در زمینه تعیین حجم نمونه

*  مشاوره مقاله نویسی و ویرایش مقالات

*  مشاوره جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

*  مشاوره سابمیت و چاپ مقالات در مجلات 

*  مشاوره در طراحی و متدولوژی طرح ها و پایان نامه ها

*  مشاوره در زمینه گزارش نویسی

*  مشاوره در زمینه جمع آوری اطلاعات

*  مشاوره در زمینه نحوه رفرنس نویسی

*  مشاوره در زمینه امور کامپیوتری

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۱۹