نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

اهداف و چشم انداز

حوزه های اصلی مأموریتی

اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

مدیریت امور پژوهشی

معرفی مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر

شماره تلفن های مرتبط

واحدهای زیرمجموعه

طرحهای تحقیقاتی (پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای)

معرفی واحد

شورای پژوهشی دانشگاه

ترکیب و وظایف شورا
اعضای شورا

ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی

فلوچارت بررسی و تصویب پروپوزال
فرم پروپوزال
فرایند ثبت پروپوزال
راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال
فرم تائید ضرورت انجام کارآزمایی بالینی
تعیین نقطه برش (cut off) برای مجریان طرحهای تحقیقاتی
لیست اولویتهای پژوهشی

ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرمت نگارش
فلوچارت

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

شیوه نامه
فلوچارت
فرم درخواست

شیوه نامه دوره پسا دکترا

پاداش فعالیت های پژوهشی

ترفیع پایه سالیانه و رکود علمی

همایش ها و کارگاه ها

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی-پژوهشی

مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

مراکز مصوب اصولی

لیست مراکز دارای موافقت اصولی
آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی
حداقل شرایط تاسیس مرکز تحقیقاتی
فرایند تاسیس مرکز تحقیقاتی
فلوچارت تاسیس مرکز تحقیقاتی

مراکز مصوب قطعی

لیست مراکز تحقیقاتی قطعی
شرایط قطعی شدن مرکز تحقیقات دارای موافقت اصولی
فرایند تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
فلوچارت تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی

سایر مراکز

مرکز پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت

دکترای تخصصی پِژوهشی(PhD by Research)

هیات علمی پژوهشی

دستیار پژوهشی

پزشک پژوهشگر

فرصت مطالعاتی داخل کشور

پژوهشکده ها

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

آئین نامه

فرم خام ارزیابی عملکرد سالیانه

امور بین الملل

اعضای هیئت علمی وابسته(Adjanct Professor)

فرصت مطالعاتی

لیست محققین ایرانی غیر مقیم

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

لیست اعضای کمیته

اعتبارنامه کمیته

فرایند گردش کار کمیته اخلاق

فرایند بررسی تخلفات پژوهشی

فرم رضایت آگاهانه

راهنما ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد اخلاق در پژوهش

انتشارات

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

علم سنجی

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ترجمان دانش

فرم پیام پژوهشی

کلیپ آموزشی نگارش پیام پژوهشی

شیوه نامه ارتقای استفاده از منابع الکترونیک

سایت کاکرین ایران

تماس با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت

پارک علم و فناوری سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی

آزمایشگاه جامع مجازی

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده ها

پژوهشکده فن آوری های سلامت

پژوهشکده سلامت

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات طب بازساختی

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

فعالیت های واحد

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

برنامه زمانبندی مشاوره های حضوری/ غیرحضوری

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

مشخصات اعضای شورای پژوهشی

بروندادها

فعالیتهای مرتبط با همه گیری کووید 19

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرآیند دسترسی پژوهشگران جهت بهره

برنامه ثبت ام اس
برنامه ثبت نیدل استیک
برنامه ثبت برست بیمارستانی
برنامه ثبت احیا قلبی ریوی
برنامه ثبت زخم های فشاری
برنامه ثبت کبد چرب
برنامه ثبت آرتریت روماتوئید
برنامه ثبت لوپوس
نظام ثبت بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت
نظام ثبت نوزادان متولد شده از مادران آلوده به ویروس HIV
برنامه ثبت بیماری برگر
برنامه ثبت موارد اپیدرمولیز بولوسا

فهرست محتوای آموزشی عمومی واختصاصی در مورد طراحی، اجرا و ان

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

انعکاس خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

لینک های مفید و مرتبط با توسعه تحقیقات بالینی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع )

مقررات پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

لینک های مفید جهت جستجوی مقالات

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

معرفی واحد

برنامه راهبردی و اهداف واحد

رئیس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی سال 1393
جلسات شورای پژوهشی سال 1394
جلسات شورای پژوهشی سال 1395
جلسات شورای پژوهشی سال 1396
جلسات شورای پژوهشی سال 1397
جلسات شورای پژوهشی سال 1398
جلسات شورای پژوهشی سال 1399

دستاوردهای واحد

سال 93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
سال 98
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
تألیف کتاب
سال 99
خلاصه مقالات ارائه شده
***رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات

پایان نامه اجراشده با همکاری واحد

پایان نامه های سال 93
پایان نامه های سال 94
پایان نامه های سال 95
پایان نامه های سال 96
پایان نامه های سال 97
پایان نامه های سال 98
پایان نامه های سال 99

طرحهای تحقیقاتی انجام شده با همکاری واحد

طرحهای 93
طرحهای 94
طرحهای 95
طرحهای 96
طرحهای 97
طرحهای 98
طرحهای 99

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

سایر مراکز توسعه تحقیقات بالینی مشترک با واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی فارابی
واحد توسعه تحقیقات بالینی محمد کرمانشاهی

کنگره

مقالات چاپ شده

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوره
مشاوره الکترونیکی
محتوای آموزشی
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 95
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 96
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 97
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 98
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 99
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1400

فعالیتهای مرتبط به کووید 19

طرحهای مرتبط با کووید 19 انجام شده توسط مرکز
پایان نامه های مرتبط با کووید 19 انجام شده توسط مرکز

بازخوردهای دریافتی

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

معرفی واحد

اهداف واحد

اهداف راهبردی واحد

رئیس واحد

اعضاء واحد

اعضاء شورا
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
مشاوران واحد
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

سال 96
سال 97
سال 98
سال99

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرایند دسترسی پژوهشگران جهت بهره برداری از آنها

برنامه ثبت تروما
برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)
برنامه ثبت خطاهای پزشکی
برنامه ثبت فشار خون
برنامه ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر
برنامه ثبت بازتوانی قلبی
برنامه ثبت شکستگی های اندام و لگن
برنامه ثبت خونریزی های مغزی به دنبال تروما

فهرست و پی دی اف مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)

لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد

طرح های تحقیقاتی

فعالیت های مرتبط با کووید19

طرح های تحقیقاتی
مقالات
وبینارهای برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دستورالعمل ها

طرح های رجستری

دستاوردهای واحد

سال 96
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 97
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 98
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 99
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوران واحد
راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره بصورت الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 97
سال 98
سال 99

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در مورد طراحی، اجرا و انتشار پژوهش های بالینی

اسلاید های آموزشی
بروشورهای آموزشی

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

دریافت بازخوردها

لینک های مفید و مرتبط با واحد

تماس با ما

کوهورت و رجیستری

کوهورت روانسر

درباره

پروتکل ها و راهنماها

دستورالعمل ها

پرسشنامه و دیتا دیکشنری کوهورت پرشین

دیتا دیکشنری

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی کهورت پرشین

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

نمونه داده های کوهورت روانسر در قالب stata

فلوچارت دسترسی به داده ها

مقالات منتشر شده

صورتجلسات شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین

تماس با ما

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

راهنمای ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

برنامه های ثبت بیماری دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

تهیه پروپوزال

عقد قرارداد

در حال اجرا

لیست برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تماس با ما

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)

مرکز کارآزمایی بالینی

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

بار جهانی بیماری ها

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد فناوری اطلاعات

چارت سازمانی

میز خدمت

میز خدمت کمیته دانشجویی

تماس با ما

پیوندهای دانشگاهی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شهرکرد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه زنجان

تالار گفتگو

نقشه سایت

کورونا ویروس

Technical Guidance

Situation Reports

Advice for public

Travel Advice

Training

Global research

Media resources

News

خدمات دانشجویی

فرم های مربوط به پروپزال

ثبت بیماری ها

فرمها

فرم شرکت در کارگاهها