نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

اهداف و چشم انداز

حوزه های اصلی مأموریتی

اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

مدیریت امور پژوهشی

معرفی مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر

شماره تلفن های مرتبط

واحدهای زیرمجموعه

طرحهای تحقیقاتی (پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای)

معرفی واحد

شورای پژوهشی دانشگاه

ترکیب و وظایف شورا
اعضای شورا

ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی

فلوچارت بررسی و تصویب پروپوزال
فرم پروپوزال
فرایند ثبت پروپوزال
راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال
فرم تائید ضرورت انجام کارآزمایی بالینی
تعیین نقطه برش (cut off) برای مجریان طرحهای تحقیقاتی
لیست اولویتهای پژوهشی

ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرمت نگارش
فلوچارت

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

شیوه نامه
فرم درخواست

شیوه نامه دوره پسا دکترا

پاداش فعالیت های پژوهشی

آئین نامه پاداش فعالیتهای پژوهشی

فلوچارت بررسی مقالات چاپی

راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپی در سامانه پژوهان

راهنمای نگارش صحیح(affiliation)دانشکده ها،پژوهشکده ها و ...

ترفیع پایه سالیانه و رکود علمی

اصلاحیه دستورالعمل ترفیع پایه

دستورالعمل ترفیع سالیانه و رکود علمی- وزارتی

آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

همایش ها و کارگاه ها

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی-پژوهشی

مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

مراکز مصوب اصولی

لیست مراکز دارای موافقت اصولی
آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی
حداقل شرایط تاسیس مرکز تحقیقاتی
فرایند تاسیس مرکز تحقیقاتی
فلوچارت تاسیس مرکز تحقیقاتی

مراکز مصوب قطعی

لیست مراکز تحقیقاتی قطعی
شرایط قطعی شدن مرکز تحقیقات دارای موافقت اصولی
فرایند تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
فلوچارت تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی

سایر مراکز

مرکز پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
مرکز بیماریهای رفتاری

دکترای تخصصی پِژوهشی(PhD by Research)

هیات علمی پژوهشی

دستیار پژوهشی

پزشک پژوهشگر

فرصت مطالعاتی داخل کشور

پژوهشکده ها

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

آئین نامه

فرم خام ارزیابی عملکرد سالیانه

امور بین الملل

اعضای هیئت علمی وابسته(Adjanct Professor)

فرصت مطالعاتی

لیست محققین ایرانی غیر مقیم

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

لیست اعضای کمیته

اعتبارنامه کمیته

فرایند گردش کار کمیته اخلاق

فرایند بررسی تخلفات پژوهشی

فرم رضایت آگاهانه

راهنما ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد اخلاق در پژوهش

انتشارات

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

علم سنجی

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ترجمان دانش

فرم پیام پژوهشی

کلیپ آموزشی نگارش پیام پژوهشی

شیوه نامه ارتقای استفاده از منابع الکترونیک

سایت کاکرین ایران

مدیریت توسعه فناوری سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی

آزمایشگاه جامع مجازی

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده ها

پژوهشکده فن آوری های سلامت

پژوهشکده سلامت

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات طب باز ساختی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی

واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد97-98

تاریخچه واحد97-98

اهداف وبرنامه ها 97-98

رییس واحد97-98

اعضای واحد97-98

اعضای شورای پژوهشی97-98

مشاورین واحد97-98

کارشناس مسئول واحد97-98

آیین نامه ها97-98

قوانین ومقررات97-98

مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

دستاوردهای واحد

اولویتهای گروه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)97-98

اولویت های پژوهشی در حیطه آموزش پزشکی97-98

جلسات شورای پژوهش

صورتجلسات 93
صورتجلسات 94
صورتجلسات 95
صورتجلسات96
صورتجلسات97
صورتجلسه 98

طرح تحقیقاتی87-98

طرح تحقیقاتی90
طرح تحقیقاتی91
طرح تحقیقاتی92
طرح تحقیقاتی93
طرح تحقیقاتی94
طرح تحقیقاتی95
طرح تحقیقاتی96
طرح تحقیقاتی97
طرح تحقیقاتی87
طرح تحقیقاتی88
طرح تحقیقاتی89
طرح تحقیقاتی98

مقالات

خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
مقالات سال 88
مقالات سال 92
مقالات سال 93
مقالات سال 94
مقالات سال 95
مقالات سال 96
مقالات سال 97
مقالات سال 98

کارگاهها

کارگاه 95
کارگاه 96
کارگاه 97
کارگاه 98

پایان نامه ها87-98

مصوب 1387
مصوب 1388
مصوب 1389
مصوب 1390
مصوب 1391
مصوب 1392
مصوب 1393
مصوب 1394
مصوب 1395
مصوب 1396
مصوب 1397
مصوب 1398

مشاوره پژوهشی97-98

تماس با ما97-98

لینک های مفید جهت سرچ مقالات

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

معرفی واحد

نامه موافقت

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

دستاوردهای واحد

سال 93-92
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال94-93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95-94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96-95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها

رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات

مشاوره پژوهشی

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

معرفی واحد

تاریخچه

برنامه ها و اهداف

رئیس واحد

اعضاء واحد

اعضاء شورا
سال 96
سال 97
سال 98
مشاوران واحد
سال 96
سال 97
سال 98
کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96
سال 97
سال 98

دستاوردهای واحد

سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوران واحد
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96
سال 97

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

اسلاید های آموزشی
بروشورهای آموزشی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

تماس با ما

کوهورت و رجیستری

کوهورت روانسر

درباره

پروتکل ها و راهنماها

دستورالعمل ها

پرسشنامه کوهورت

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

مقالات منتشر شده

تماس با ما

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

راهنمای ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فرم ها

فرم طرح عنوان ثبت بیماری

فرم پروپوزال ثبت بیماری

برنامه های ثبت بیماری دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

تهیه پروپوزال

عقد قرارداد

در حال اجرا

لیست برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تماس با ما

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)

بار جهانی بیماری ها

مستندات معاونت

سال 1397

شورای پژوهشی

روز پژوهش

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد فناوری اطلاعات

چارت سازمانی

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت