نقشه سایت

 

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

اهداف و چشم انداز

حوزه های اصلی مأموریتی

اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

مدیریت امور پژوهشی

معرفی مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر

شماره تلفن های مرتبط

واحدهای زیرمجموعه

طرحهای تحقیقاتی (پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای)

معرفی واحد

شورای پژوهشی دانشگاه

ترکیب و وظایف شورا
اعضای شورا

ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی

فلوچارت بررسی و تصویب پروپوزال
فرم پروپوزال
فرایند ثبت پروپوزال
راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال
فرم تائید ضرورت انجام کارآزمایی بالینی
جدول نقطه برش (cut off) برای مجریان طرحهای تحقیقاتی
لیست اولویتهای پژوهشی
فرم تکراری نبودن پایان نامه ها

ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرمت نگارش
فلوچارت

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

شیوه نامه
فلوچارت
فرم درخواست

شیوه نامه دوره پسا دکترا

انطباق طرح های تحقیقاتی با اولویت های پژوهشی

پاداش فعالیت های پژوهشی

ترفیع پایه سالیانه و رکود علمی

همایش ها و کارگاه ها

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی-پژوهشی

مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

مراکز مصوب اصولی

لیست مراکز دارای موافقت اصولی
آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی
حداقل شرایط تاسیس مرکز تحقیقاتی
فرایند تاسیس مرکز تحقیقاتی
فلوچارت تاسیس مرکز تحقیقاتی
حمایت های معاونت تحقیقات از مراکز تحقیقات اصولی
دستورالعمل پایش مراکز تحقیقاتی

مراکز مصوب قطعی

لیست مراکز تحقیقاتی قطعی
شرایط قطعی شدن مرکز تحقیقات دارای موافقت اصولی
فرایند تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
فلوچارت تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
دستورالعمل پایش مراکز تحقیقاتی

سایر مراکز

مرکز پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

دکترای تخصصی پِژوهشی(PhD by Research)

هیات علمی پژوهشی

دستیار پژوهشی

پزشک پژوهشگر

فرصت مطالعاتی

پژوهشکده ها

تفاهم نامه ها

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

آئین نامه

فرم خام ارزیابی عملکرد سالیانه

امور بین الملل

اعضای هیئت علمی وابسته(Adjanct Professor)

فرصت مطالعاتی

لیست محققین ایرانی غیر مقیم

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

لیست اعضای کمیته

اعتبارنامه کمیته

فرایند گردش کار کمیته اخلاق

فرایند بررسی تخلفات پژوهشی

فرم رضایت آگاهانه

راهنما ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد اخلاق در پژوهش

انتشارات

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

ترجمان دانش

علم سنجی

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ترجمان دانش

فرم پیام پژوهشی

کلیپ آموزشی نگارش پیام پژوهشی

شیوه نامه ارتقای استفاده از منابع الکترونیک

سایت کاکرین ایران

تماس با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت

پارک علم و فناوری سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی

پورتال کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه و دستورالعمل ها

کارگاه ها

آزمایشگاه جامع تحقیقات و فناوری

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده ها

پژوهشکده فن آوری های سلامت

پژوهشکده سلامت

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات طب بازساختی

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

فعالیت های واحد

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

برنامه زمانبندی مشاوره های حضوری/ غیرحضوری

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

council93
council94
council95
council96
council97
council98
council99
council1400
concil 1401

مشخصات اعضای شورای پژوهشی

بروندادها

فعالیتهای مرتبط با همه گیری کووید 19

لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحد

پایان نامه های سال 1399

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرآیند دسترسی پژوهشگران جهت بهره

برنامه ثبت ام اس
برنامه ثبت نیدل استیک
برنامه ثبت برست بیمارستانی
برنامه ثبت احیا قلبی ریوی
برنامه ثبت زخم های فشاری
برنامه ثبت کبد چرب
برنامه ثبت آرتریت روماتوئید
برنامه ثبت لوپوس
نظام ثبت بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت
نظام ثبت نوزادان متولد شده از مادران آلوده به ویروس HIV
برنامه ثبت بیماری برگر
برنامه ثبت موارد اپیدرمولیز بولوسا

فهرست محتوای آموزشی عمومی واختصاصی در مورد طراحی، اجرا و ان

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

انعکاس خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

لینک های مفید و مرتبط با توسعه تحقیقات بالینی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع )

مقررات پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

لینک های مفید جهت جستجوی مقالات

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

معرفی واحد

برنامه راهبردی و اهداف واحد

ترجمه/تالیف کتاب

سال 1398
سال 1400

کووید

رئیس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی سال 1393
جلسات شورای پژوهشی سال 1394
جلسات شورای پژوهشی سال 1395
جلسات شورای پژوهشی سال 1396
جلسات شورای پژوهشی سال 1397
جلسات شورای پژوهشی سال 1398
جلسات شورای پژوهشی سال 1399
جلسات شورای پژوهشی سال 1400
جلسات شورای پژوهشی سال 1401

مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

مقالات منتشر شده سال 1393
مقالات منتشر شده سال 1394
مقالات منتشر شده سال 1395
مقالات منتشر شده سال 1396
مقالات منتشر شده سال 1397
مقالات منتشر شده سال 1398
مقالات منتشر شده سال 1399
مقالات منتشر شده سال 1400
مقالات منتشر شده سال 1401

پایان نامه اجراشده با همکاری واحد

پایان نامه های سال 1393
پایان نامه های سال 1394
پایان نامه های سال 1395
پایان نامه های سال 1396
پایان نامه های سال 1397
پایان نامه های سال 1398
پایان نامه های سال 1399
پایان نامه های سال 1400
پایان نامه های سال 1401

دستاوردهای واحد

سال 93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 98
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
تألیف کتاب
سال 99
بانک اطلاعاتی پژوهشی
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات سال 99
سال 1400
خلاصه مقالات چاپ شده سال 1400

طرحهای تحقیقاتی انجام شده با همکاری واحد

طرح های تحقیقاتی سال 1393
طرح های تحقیقاتی سال 1394
طرح های تحقیقاتی سال 1395
طرح های تحقیقاتی سال 1396
طرح های تحقیقاتی سال 1397
طرح های تحقیقاتی سال 1398
طرح های تحقیقاتی سال 1399
طرح های تحقیقاتی سال 1400
طرح های تحقیقاتی سال 1401

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

سایر مراکز توسعه تحقیقات بالینی مشترک با واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی فارابی
واحد توسعه تحقیقات بالینی محمد کرمانشاهی

کنگره

خلاصه مقالات کنگره سال 1393
خلاصه مقالات کنگره سال 1394
خلاصه مقالات کنگره سال 1395
خلاصه مقالات کنگره سال 1396
خلاصه مقالات کنگره سال 1397
خلاصه مقالات کنگره سال 1398
خلاصه مقالات کنگره سال 1399
خلاصه مقالات کنگره سال 1400

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوره
مشاوره الکترونیکی
محتوای آموزشی
کارگاه های انجام شده با همکاری واحد
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1395
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1396
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1397
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1398
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1399
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1400
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1401

بازخوردهای دریافتی

تماس با ما

کووید 19

بانک های اطلاعاتی

نظام ثبت بیماران ترومای چشم
نظام‏ ثبت اختلالات سایکوتیک
نظام ثبت و پیگیری بیماری های اعصاب و روان
نظام ثبت داده ‏های مسمومیت
نظام ثبت داده ‏های بیماران مرحله‌ی آخر نارسایی کلیوی ESRD
برنامه نظام ثبت داده‏های کودکان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) در واحد آموزشی- درمانی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی
برنامه نظام ثبت اندوفتالمیت در بیماران بستری در بخش چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه
نظام ثبت داده ‏های کانسرهای سر و گردن
برنامه نظام ثبت نوزادان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

معرفی واحد

اهداف واحد

اهداف راهبردی واحد

رئیس واحد

اعضاء واحد

اعضاء شورا
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
سال1400
مشاوران واحد
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
سال 1400
کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

سال 96
سال 97
سال 98
سال99
سال1400

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرایند دسترسی پژوهشگران جهت بهره برداری از آنها

برنامه ثبت تروما
برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)
برنامه ثبت خطاهای پزشکی
برنامه ثبت فشار خون
برنامه ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر
برنامه ثبت بازتوانی قلبی
برنامه ثبت شکستگی های اندام و لگن
برنامه ثبت خونریزی های مغزی به دنبال تروما

فهرست و پی دی اف مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)

لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد

طرح های تحقیقاتی

فعالیت های مرتبط با کووید19

طرح های تحقیقاتی
پایان نامه های مرتبط با کووید19
مقالات
وبینارهای برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دستورالعمل ها
کارگاهها

طرح های رجستری

دستاوردهای واحد

سال 96
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 97
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 98
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 99
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال1400
فهرست و محتوای خلاصه مقالات
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
طرح های رجستری

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوران واحد
راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره بصورت الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 97
سال 98
سال 99
سال1400

لیست اختراعات و نوآوری ها با همکاری واحد

دکتر امیر شیانی
دکتر ایران چنیده
دکتر معصومه عباسی1
دکتر معصومه عباسی2
کسری طالبی

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در مورد طراحی، اجرا و انتشار پژوهش های بالینی

اسلاید های آموزشی
بروشورهای آموزشی

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

دریافت بازخوردها

لینک های مفید و مرتبط با واحد

تماس با ما

کوهورت و رجیستری

کوهورت روانسر

درباره

پروتکل ها و راهنماها

دستورالعمل ها

پرسشنامه و دیتا دیکشنری کوهورت پرشین

دیتا دیکشنری

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی کهورت پرشین

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

نمونه داده های کوهورت روانسر در قالب stata

فلوچارت دسترسی به داده ها

مقالات منتشر شده

صورتجلسات شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین

تماس با ما

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

راهنمای ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

برنامه های ثبت بیماری دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

تهیه پروپوزال

عقد قرارداد

در حال اجرا

لیست برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تماس با ما

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)

مرکز کارآزمایی بالینی

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

بار جهانی بیماری ها

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد فناوری اطلاعات

چارت سازمانی

میز خدمت

میز خدمت کمیته دانشجویی

تماس با ما

پیوندهای دانشگاهی

تالار گفتگو

نقشه سایت

کورونا ویروس

Technical Guidance

Situation Reports

Advice for public

Travel Advice

Training

Global research

Media resources

News

خدمات دانشجویی

پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی

فرم های مربوط به پروپزال

ثبت بیماری ها

فرمها

فرم شرکت در کارگاهها

اعتبار بخشی معاونت پژوهشی