نقشه سایت

صفحه اصلی

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

اهداف و چشم انداز

حوزه های اصلی مأموریتی

اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

مدیریت امور پژوهشی

معرفی مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر

شماره تلفن های مرتبط

واحدهای زیرمجموعه

طرحهای تحقیقاتی (پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای)

معرفی واحد

شورای پژوهشی دانشگاه

ترکیب و وظایف شورا
اعضای شورا

ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی

فلوچارت بررسی و تصویب پروپوزال
فرم پروپوزال
فرایند ثبت پروپوزال
راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال
فرم تائید ضرورت انجام کارآزمایی بالینی
تعیین نقطه برش (cut off) برای مجریان طرحهای تحقیقاتی
لیست اولویتهای پژوهشی

ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرمت نگارش
فلوچارت

گرنت دعوت به همکاری پژوهشیار

شیوه نامه
فرم درخواست

شیوه نامه دوره پسا دکترا

پاداش فعالیت های پژوهشی

آئین نامه پاداش فعالیتهای پژوهشی

فلوچارت بررسی مقالات چاپی

راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپی در سامانه پژوهان

راهنمای نگارش صحیح(affiliation)دانشکده ها،پژوهشکده ها و ...

ترفیع پایه سالیانه و رکود علمی

اصلاحیه دستورالعمل ترفیع پایه

آیین نامه برقراری از حق تمام وقتی اعضای هیات علمی پژوهشی

دستورالعمل ترفیع سالیانه و رکود علمی- وزارتی

آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

همایش ها و کارگاه ها

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی-پژوهشی

مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

مراکز مصوب اصولی

لیست مراکز دارای موافقت اصولی
آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی
حداقل شرایط تاسیس مرکز تحقیقاتی
فرایند تاسیس مرکز تحقیقاتی
فلوچارت تاسیس مرکز تحقیقاتی

مراکز مصوب قطعی

لیست مراکز تحقیقاتی قطعی
شرایط قطعی شدن مرکز تحقیقات دارای موافقت اصولی
فرایند تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی
فلوچارت تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی

سایر مراکز

مرکز پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
مرکز بیماریهای رفتاری

دکترای تخصصی پِژوهشی(PhD by Research)

هیات علمی پژوهشی

دستیار پژوهشی

پزشک پژوهشگر

فرصت مطالعاتی داخل کشور

پژوهشکده ها

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

آئین نامه

فرم خام ارزیابی عملکرد سالیانه

امور بین الملل

اعضای هیئت علمی وابسته(Adjanct Professor)

فرصت مطالعاتی

لیست محققین ایرانی غیر مقیم

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

لیست اعضای کمیته

اعتبارنامه کمیته

فرایند گردش کار کمیته اخلاق

فرایند بررسی تخلفات پژوهشی

فرم رضایت آگاهانه

راهنما ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد اخلاق در پژوهش

انتشارات

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

علم سنجی

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه ترجمان دانش

فرم پیام پژوهشی

کلیپ آموزشی نگارش پیام پژوهشی

شیوه نامه ارتقای استفاده از منابع الکترونیک

سایت کاکرین ایران

مدیریت توسعه فناوری سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی

آزمایشگاه جامع مجازی

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده ها

پژوهشکده فن آوری های سلامت

پژوهشکده سلامت

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات طب باز ساختی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری

واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

برنامه زمانبندی مشاوره حضوری

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

فهرست و پی دی اف مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

مقالات1392
مقالات1393
مقالات 1394
مقالات1395
مقالات1396
مقالات1397
مقالات1398

فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها ( منتشر با ذکر نام واح

خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره سال 96
خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره سال 97
خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره سال 98

لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحد

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرآیند دسترسی پژوهشگران جهت بهره

برنامه ثبت ام اس
برنامه ثبت نیدل استیک
برنامه ثبت برست بیمارستانی
برنامه ثبت احیا قلبی ریوی

فهرست محتوای آموزشی عمومی واختصاصی در مورد طراحی، اجرا و ان

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

انعکاس خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

لینک های مفید و مرتبط با توسعه تحقیقات بالینی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع )

مقررات پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

طرح تحقیقاتی اجراشده با همکاری واحد

طرح تحقیقاتی87
طرح تحقیقاتی88
طرح تحقیقاتی89
طرح تحقیقاتی90
طرح تحقیقاتی91
طرح تحقیقاتی92
طرح تحقیقاتی93
طرح تحقیقاتی94
طرح تحقیقاتی95
طرح تحقیقاتی96
طرح تحقیقاتی97
طرح تحقیقاتی98

کارگاه های آموزشی انجام شده توسط واحد

کارگاه 95
کارگاه 96
کارگاه 97
کارگاه 98

لینک های مفید جهت جستجوی مقالات

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

رئیس واحد

اعضای واحد

شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

جلسات شورای پژوهشی

دستاوردهای واحد

سال 93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
سال 98
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
***رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوره
مشاوره الکترونیکی
محتوای آموزشی

تماس با ما

مقالات چاپ شده

کنگره

پایان نامه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام علی(ع) و آیت الله طالقانی

معرفی واحد

برنامه ها و اهداف راهبردی واحد

رئیس واحد

اعضاء واحد

اعضاء شورا
سال 96
سال 97
سال 98
مشاوران واحد
سال 96
سال 97
سال 98
کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96
سال 97
سال 98

بانک داده های پژوهشی

برنامه ثبت تروما
برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)
برنامه ثبت خطاهای پزشکی
برنامه ثبت فشار خون
برنامه ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر
برنامه ثبت بازتوانی قلبی
برنامه ثبت شکستگی های اندام و لگن
برنامه ثبت خونریزی های مغزی به دنبال تروما

دستاوردهای واحد

سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوران واحد
راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96
سال 97
سال 98

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

اسلاید های آموزشی
بروشورهای آموزشی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

تماس با ما

کوهورت و رجیستری

کوهورت روانسر

درباره

پروتکل ها و راهنماها

دستورالعمل ها

پرسشنامه و دیتا دیکشنری کوهورت پرشین

دیتا دیکشنری

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی کهورت پرشین

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

مقالات منتشر شده

صورتجلسات شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین

تماس با ما

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

راهنمای ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فرم ها

فرم طرح عنوان ثبت بیماری

فرم پروپوزال ثبت بیماری

برنامه های ثبت بیماری دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

تهیه پروپوزال

عقد قرارداد

در حال اجرا

لیست برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تماس با ما

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)

مرکز کارآزمایی بالینی

مجموعه قوانین پژوهش و فن آوری

مدیریت امور پژوهشی

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت

بار جهانی بیماری ها

مستندات معاونت

سال 1397

شورای پژوهشی

روز پژوهش

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد فناوری اطلاعات

چارت سازمانی

حقوق شهروندی و میز خدمت

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت