کارگاه های برگزار شده توسط واحد در سال 1399

 ردیف عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری   زمان  نحوه برگزاری   مدرس        گروه های هدف  تعداد شرکت کنندگان  وضعیت  فایل ارائه کارگاه

پروپوزال نویسی- تنظیم گزارش نهایی و پیام پژوهشی

 13 مهر
10 الی 13 
 غیرحضوری/مجازی دکتر منصور رضایی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 20 نفر
برگزار شد
دانلود
 

روش تحقیق کیفی

27 مهر
 10 الی 13 غیرحضوری/مجازی  دکتر علیرضا عبدی اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
18 نفر
 برگزار شد دانلود
 
3  آموزش رفرنس نویسی با اندنوت
11 آبان
 10 الی 13 غیرحضوری/مجازی  دکتر امیر جلالی اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
18 نفر
 برگزار شد دانلود
4   

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS -1

9 آذر
 10 الی 13 غیرحضوری/مجازی   دکتر بهزاد مهکی اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 22 نفر
 برگزار شد دانلود
 5

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS -2

 
 23 آذر
10 الی 13   غیرحضوری/مجازی  دکتر بهزاد مهکی اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
25 نفر
برگزار شد
دانلود
 
 6  نقد و داوری مقالات مجلات 14دی
 10 الی 13 غیرحضوری/مجازی  دکتر منصور رضایی اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
23 نفر
برگزار شد
 دانلود
 7  چگونه مقاله منتشر کنیم؟(شناسایی مجلات معتبر و ساب میت) 30 دی
10 الی 13   غیرحضوری/مجازی 

دکتر حسین درخشان خواه

دکتر ژیلا ایزدی

دکتر سمیرا جعفری

اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
28 نفر
 برگزار شد  دانلود
8  اصول مقاله نویسی - مقدماتی
5 بهمن
10 الی 13 غیرحضوری/مجازی 

دکتر منصور رضایی

دکتر علیرضا عبدی 

اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
25 نفر
برگزار شد
دانلود
 
 9 مقاله نویسی- پیشرفته
19 بهمن
10 الی 13 غیرحضوری/مجازی  دکتر علیرضا خاتونی
اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
24 نفر
 برگزار شد  دانلود
 10  چگونه پروپوزال بنویسیم؟   3 اسفند
10 الی 13  غیرحضوری/مجازی

دکتر مهدی مرادی نظر 

اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
30 نفر
 برگزار شد دانلود
 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir