برنامه ثبت تروما

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده 

ثبت تروما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی کرمانشاه

2

هدف از ایجاد بانک 

تعیین اپیدیمیولوژیک و کلینیکال موارد تروما، در مراجعین به بیمارستان طالقانی کرمانشاه سال 1398 بر­اساس طرح ملی رجیستری تروما

3

لینک بانک اطلاعاتی 

در مرحله پایلوت می باشد.

4

 گروه های کاربری

گروه های  مرتبط با تروما 

5

 فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت 

6

 بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-7-1398 

7

 تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه 

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی 

دارای فرم رضایت آگاهانه 

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک 

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها 

براساس فایل Excel، SPSS، STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی 

در حال بروز رسانی می باشد.

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی 

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری 

با توجه به اطلاعات مرتبط با رجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات 

طبق ضوابط IT دانشگاه

15

 مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی 

r_farahmandrad@kums.ac.ir

17

 مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ارسال ایمیل به مسئول ثبت 

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها 

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک 

دکتر رضا فرهمند راد 

20

نحوه تامین منابع مالی 

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها 

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد. 

 

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد