کارگاه های برگزار شده در سال 98

برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/ غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

 فهرست شرکت کنندگان  اسلاید کارگاه

1

روش تحقیق

حضوری

98/4/12

8تا 10 صبح

22

دکتر مهدی مرادی نظر

   
پروپوزال97

2

روش تحقیق پیشرفته

حضوری

98/4/13

ساعت 10 تا 12

7

دکتر مهدی مرادی نظر

   روش تحقیق98

3

رفرنس نویسی

حضوری

98/5/23

8 تا 10 صبح

16

آقای مهدی نادری

   
 
پروپوزال98
 

4

پروپوزال نویسی

حضوری

98/7/24

ساعت 10 تا 12

23

خانم شکوفه ملکی

 

پروپوزال نویسی98فهرست  

 

رفرنس98

5

نامه به سردبیر

(Ltter to the Editor)

حضوری

98/7/24

8تا10 صبح

14

آقای مهدی نادری

 
لتر98 فهرست 
 
لتر

6

آشنایی با سامانه دیجیت(پرسشنامه الکترونیک)

حضوری

98/8/1

ساعت 8 تا 14

20

مهندس یزدان رضایی

   برگزاری بصورت عملی

7

رجستری

حضوری

98/8/27

ساعت 10 تا 12

24

مهندس یزدان رضایی

 

رجستری98 فهرست  

 

رجستری98

8

Case Report

حضوری

98/9/20

ساعت 10 تا 12

30

دکتر مهدی مرادی نظر

 
Casse report98 فهرست
 
کیس98

9

کارآزمایی بالینی

حضوری

98/10/18

ساعت 10 تا 12

30

دکتر یحیی سلیمی

 
کارآزمایی98فهرست
 
کارآزمایی 98

10

مقاله نویسی

حضوری

98/10/25

ساعت10-12

33

آقای مهدی نادری

   
مقاله نویسی

11

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

حضوری

98/11/20

ساعت 10 تا 12

19

دکتر مهدی مرادی نظر

   
 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک98