معرفی واحد و اهداف آن

 

معرفی واحد و اهداف آن


  

 

crdc-01


معرفی و تاریخچه واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز امام رضا (ع):

این واحد از سال 1387 با 12 نفر از اعضای هیات علمی موسس به طور رسمی با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد. این واحد به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی از طرف معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایه گذاری شده است. لذا هدف آن ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام پژوهش می باشد.


 crdc-targets-03   


موارد ذیل از جمله وظایف این واحد می باشد:

 • مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی
 • مشاوره درمورد ویرایش مقالات به زبان انگلیسی
 • مشاوره در زمینه مقاله نویسی
 • مشاوره در زمینه سامانه پژوهان
 • مشاوره در زمینه جستجوی منابع
 • مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی
 • مشاوره در مورد آموزش نرم افزار های کاربردی
 • مشاوره در زمینه اپیدمیولوژی و متدولوژی
 • مشاوره در زمینه جمع آوری داده ها
 • مشاوره در زمینه امور کامپیوتری
 • مشاوره در زمینه آمار و آنالیز داده‌ها
 • انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش
 • برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه
 • برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله، مقاله نویسی، روش تحقیق و ....

 crdc-targets-01


 

اهداف:

در راستای استقرار اعتباربخشی و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و پژوهشی، اهداف مرکز در جهت انجام سه اصل زیر استوار است:

·        لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و شرایط خاص هر بیمارستان، منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

·        استفاده از نتایج پژوهش های انجام گرفته در راستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی و ارتقای سطح سلامت فرد و جامعه

·        رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

  

اهداف کلان واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

1.    حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی

·      کسب مجوز مرکز تحقیقاتی جدید تا سال

·      اصلاح 100 درصدی شرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی

·      مستند سازی 100 درصدی کلیه فرآیندهای تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی

2.    توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی

·      انتشار مقالات علمی در نمایه های بین المللی ISI و PubMed با روند صعودی و حداقل 300 مقاله در سال تا پایان سال1405

·      جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرایط مندرج در نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه پنج ساله (1405)

·      دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز دانشگاهی و صنعت به میزان سالانه حداقل 10% کل طرح ها ی مصوب

·      افزایش 20 درصدی طرح های تحقیقاتی بطور سالانه

·      افزایش طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در یک زمینه خاص به میزان هر ساله 20 درصد تا پایان برنامه

·      افزایش 10 درصدی مقاله های خارجی بطور سالانه

·      انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی در هر سال با استفاده از اعتبارات سازمان بهداشت جهانی (WHO) تا پایان برنامه پنج ساله (1405)

·      هدایت کلیه اعضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در زمینه تخصصی خود

·      تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های ملی و منطقه ای در طول برنامه پنج ساله

·      تصویب 90 درصدی از طرح های تحقیقاتی مصوب براساس الویت های پژوهشی دانشگاه

·      تصویب حداکثری (80 درصدی) طرح های مصوب از طریق شورای پژوهشی

·      اجرای 100 درصدی طرح های پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی

·      گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان 5 درصدی از کل طرح های مصوب

·      ارتقاء همه جانبه سطوح الویت های پژوهشی

·      تصویب حداقل 10 درصدی طرح های تحقیقاتی یا پایان نامه مشترک با سازمان ها و نهاد های خارج دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ....

·      ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجلات داخلی و خارجی به  50 درصد

·      ارتقاء تعداد طرح های پژوهشی به بیش از 30 درصد، درمقایسه با سال قبل

·      تصویب حداقل 20 درصدی پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی و تحصیلات تکمیلی به صورت طرح تحقیقاتی

·      تشویق نفرات اول تا سوم اعضاء هیئت علمی تمام وقت، دارای بیشترین فعالیت پژوهشی (طرح مصوب، چاپ مقاله، کتاب و ...)

·      تشکیل جلسات منظم هفتگی در سطح گروه های آموزشی پایه و بالینی برای رفع مشکلات پژوهشی

·      گسترش 100 درصدی پژوهش های کاربردی مرتبط با ارتقاء سلامت در صنعت

3.    جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

·      جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق به میزان 5 درصد در سال در طول برنامه

·      ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری مشترک پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای داخلی و خارجی، به میزان 10 تفاهم نامه همکاری در طول برنامه

·      مشارکت دادن حامیان مالی (sponsor) در پژوهش های دارای محصول اقتصادی

4.    توسعه مدیریت دانش (تولید، پردازش و انتقال)

·      انعقاد قرار داد کمک پژوهشی با موسسات پژوهشی در جهت ارتقا کمی و کیفی پژوهش

·      تدوین خبرنامه عملکرد پژوهشی سالانه

5.    ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های آماری پژوهشی دانشگاه

·      شفاف سازی فرآیند گردش اطلاعات درمدیریت تحقیقات

·      ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش

·      ارتقاء ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری پژوهشی 

6.    ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز

·      برگزاری حداقل 20 کارگاه توانمند سازی در زمینه های مختلف پژوهشی در هر سال از برنامه

·      شرکت دادن حداقل 70 درصد اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی

·      افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل 2 مقاله در هر سال در مجلات معتبر خارجی و داخلی

·      افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد حداقل 2 مورد در سال در طول برنامه

7.    ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان گروه علوم پزشکی

·      برگزاری حداقل10 کارگاه توانمند سازی برای دانشجویان در هر سال برنامه

·      افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان در چاپ حداقل یک1 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی در سال

·      افزایش توانمندی دانشجویان در ارائه پروپوزال، حداقل 1 مورد در سال در طول برنامه

8.    ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی کارشناسان حوزه توسعه تحقیقات بالینی

اطلاعات بیمارستان

 

ریاست بیمارستان: دکترسیروس نصیری

متخصص قلب و عروق

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نصیری متولد 1353 کرمانشاه و دارای مدرک بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که از سوابق اجرایی وی می توان رییس مرکز بهداشت کرمانشاه، مسئول IPD بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه و نیز رییس مرکز بهداشتی درمانی چهر و پزشک طب کار در شهرستان هرسین را نام برد.

مدیر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نیز مدیر پروژه‌های عمرانی و عضو کمیته IT در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیگر سوابق اجرایی وی است.

دکتر نصیری همچنین دارای سابقه فعالیت به عنوان عضو مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه و نماینده تام الاختیار دانشگاه در شورای شهر و عضو مرکز پژوهش های شورای شهر کرمانشاه می باشد.

 

تا کنون فعالیت های مختلفی در حیطه ی مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی، انجام طرح های تحقیقاتی متعدد در سمت مجری و همکار، شرکت در کنگره های ملی و بین المللی مختلف و ارائه ی مقاله در قالب پوستر و سخنرانی در این همایش ها، نگارش و انتشار آثار علمی و پژوهشی خود در مجله های معتبر داخلی و خارجی، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف، داشته است. 

تعداد مراکز تحقیقاتی بیمارستان: 5 مرکز

تعداد  اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان: 

گروه آموزشی داخلی: 23 نفر

گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب: 8 نفر

گروه آموزشی پاتولوژی: 5 نفر

گروه آموزشی زنان زایمان: 13 نفر

گروه آموزشی عفونی: 9 نفر

گروه آموزشی کودکان: 8 نفر 

گروه آموزشی رادیولوژی: 8 نفر

گروه آموزشی رادیوتراپی و آنکولوژی: 3 نفر

گروه آموزشی ارتوپدی: 3 نفر

گروه آموزشی نورولوژی: 8 نفر

گروه آموزشی قلب و عروق: 3 نفر

گروه طب ورزش: 1 نفر

گروه پوست: 1 نفر

گروه جراحی عمومی: 10 نفر

گروه آموزشی طب اورژانس: 9 نفر

گروه اورولوژی: 5 نفر

گروه آموزشی و درمانی بیهوشی: 23 نفر

 

اطلاعات واحد توسعه و تحقیقات بالینی