crdc-01


معرفی و تاریخچه واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز امام رضا (ع):

 

این واحد از سال 1387 با 12 نفر از اعضای هیات علمی موسس به طور رسمی با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد. این واحد به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایه گذاری شده است. لذا هدف آن ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام پژوهش می باشد.


 crdc-targets-03   


موارد ذیل از جمله وظایف این واحد می باشد:

 

 • مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی
 • مشاوره درمورد ویرایش مقالات به زبان انگلیسی
 • مشاوره در زمینه مقاله نویسی
 • مشاوره در زمینه سامانه پژوهان
 • مشاوره در زمینه جستجوی منابع
 • مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی
 • مشاوره در مورد آموزش نرم افزار SPSS، EndNote، Maxqda و ....
 • مشاوره در زمینه اپیدمیولوژی و متدولوژی
 • مشاوره در زمینه جمع آوری داده ها
 • مشاوره در زمینه امور کامپیوتری
 • مشاوره در زمینه آمار و آنالیز داده‌ها
 • انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش
 • برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه
 •  برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله، مقاله نویسی، روش تحقیق و ....

 crdc-targets-01اهداف:

در راستای استقرار اعتباربخشی و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و پژوهشی، اهداف مرکز در جهت انجام سه اصل زیر استوار است:

 • لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و شرایط خاص هر بیمارستان، منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی
 • استفاده از نتایج پژوهش های انجام گرفته در راستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی و ارتقای سطح سلامت فرد و جامعه
 • رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

اهداف کلان واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)


 1. حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی

·       کسب مجوز مرکز تحقیقاتی جدید تا سال 1400

·       اصلاح 100 درصدی شرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی

·       مستند سازی 100 درصدی کلیه فرآیندهای تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

 1. توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی

·       انتشار مقالات علمی در نمایه های بین المللی ISI و PubMed با روند صعودی و حداقل 300 مقاله در سال تا پایان سال 1400

·       جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرایط مندرج در نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه پنج ساله (1400)

·       دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز دانشگاهی و صنعت به میزان سالانه حداقل 10% کل طرح ها ی مصوب

·       افزایش 20 درصدی طرح های تحقیقاتی بطور سالانه

·       افزایش طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در یک زمینه خاص به میزان هر ساله 20 درصد تا پایان برنامه

·       افزایش 10 درصدی مقاله های خارجی بطور سالانه

·        انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی در هر سال با استفاده از اعتبارات سازمان بهداشت جهانی (WHO) تا پایان برنامه پنج ساله (1400)

·       هدایت کلیه اعضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در زمینه تخصصی خود

·       تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های ملی و منطقه ای در طول برنامه پنج ساله

·       تصویب 90 درصدی از طرح های تحقیقاتی مصوب براساس الویت های پژوهشی دانشگاه

·       تصویب حداکثری (80 درصدی) طرح های مصوب از طریق شورای پژوهشی

·       اجرای 100 درصدی طرح های پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی

·       گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان 5 درصدی از کل طرح های مصوب

·       ارتقاء همه جانبه سطوح الویت های پژوهشی

·       تصویب حداقل 10 درصدی طرح های تحقیقاتی یا پایان نامه مشترک با سازمانها و نهاد های خارج دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ....

·       ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجلات داخلی و خارجی به  50 درصد

·       ارتقاء تعداد طرح های پژوهشی به بیش از 30 درصد، درمقایسه با سال قبل

·       تصویب حداقل 20 درصدی پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی و تحصیلات تکمیلی به صورت طرح تحقیقاتی

·       تشویق نفرات اول تا سوم اعضاء هیئت علمی تمام وقت، دارای بیشترین فعالیت پژوهشی (طرح مصوب، چاپ مقاله، کتاب و ...)

·       تشکیل جلسات منظم هفتگی در سطح گروه های آموزشی پایه و بالینی برای رفع مشکلات پژوهشی

·       گسترش 100 درصدی پژوهش های کاربردی مرتبط با ارتقاء سلامت در صنعت

 

 1. جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

·       جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق به میزان 5 درصد در سال در طول برنامه

·       ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری مشترک پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای داخلی و خارجی، به میزان 10 تفاهم نامه همکاری در طول برنامه

·       مشارکت دادن حامیان مالی (sponsor) در پژوهش های دارای محصول اقتصادی

 

 1. توسعه مدیریت دانش (تولید، پردازش و انتقال)

·       انعقاد قرار داد کمک پژوهشی با موسسات پژوهشی در جهت ارتقا کمی و کیفی پژوهش

·       تدوین خبرنامه عملکرد پژوهشی سالانه

 

 1. ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های آماری پژوهشی دانشگاه

·       شفاف سازی فرآیند گردش اطلاعات درمدیریت تحقیقات

·       ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش

·       ارتقاء ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری پژوهشی 

 

 1. ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز

·       برگزاری حداقل 20 کارگاه توانمند سازی در زمینه های مختلف پژوهشی در هر سال از برنامه

·       شرکت دادن حداقل 70 درصد اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی

·       افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل 2 مقاله در هر سال در مجلات معتبر خارجی و داخلی

·       افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد حداقل 2 مورد در سال در طول برنامه

 

 1. ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان گروه علوم پزشکی

·       برگزاری حداقل10 کارگاه توانمند سازی برای دانشجویان در هر سال برنامه

·        افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان در چاپ حداقل یک 1 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی در سال

·       افزایش توانمندی دانشجویان در ارائه پروپوزال، حداقل 1 مورد در سال در طول برنامه

 

 1. ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی کارشناسان حوزه توسعه تحقیقات بالینی

اطلاعات بیمارستان


  

رئیس بیمارستان: دکترپیام محمدی

 آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس بیمارستان:  متخصص نورو لوژی

سوابق اجرایی:دکتر پیام محمدی متولد سال 1356 دوره دکتری عمومی خود را در سال 1381 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گذرانده است و فارغ التحصیل رشسته نورولوژی (مغز و اعصاب )در سال 1389 از دانشگاه جندی شاپور اهواز می باشد از دی ماه 1397 ریاست بیمارستان فارابی تاخرداد سال 1401 را بر عهده داشته اند.


 عناوین رشته های تخصصی بیمارستان: داخلی، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان، عفونی، کودکان، رادیولوژی، نفرولوژی، طب اورژانس، پاتولوژی، نورولوژی، قلب و عروق، جراحی، اورولوژی، طب ورزش، ارتوپدی و نوزادان


 عناوین رشته های فوق تخصصی بیمارستان: جراحی پلاستیک، جراحی اطفال، جراحی توراکس، قلب و عروق، نفرولوژی، آنکولوژی، اعصاب، نوزادان، گوارش، ایمنولوژی، غدد، قلب اطفال، مدیکال آنکولوژی-هماتولوژی، ریه و روماتولوژی


 عناوین رشته های دستیاری: داخلی، قلب و عروق، عفونی، رادیوتراپی، بیهوشی، زنان و زایمان، رادیولوژی، طب اورژانس، جراحی،کودکان، اورولوژی، پاتولوژی، نورولوژی، مغز و اعصاب و ارتوپدی


 عناوین مراکز تحقیقاتی بیمارستان: کبد و هپاتیت، مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی، مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، مرکز تحقیقات سلامت خانواده، مرکز تحقیقات زایمان، مرکز تحقیقات کانسر پستان، مرکز اصلاح سبک زندگی و مرکز کارآزمایی بالینیاطلاعات واحد توسعه تحقیقات بالینی


سال تصویب واحد: 1387

 

رئیس واحد: دکتر مهدی سلیمی

 آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس بیمارستان: دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه، استادیار گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی

سوابق اجرایی: معاون آموزشی - پژوهشی فعلی مرکز

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد: دکتر فریده مرادی وخانم ام البنین رجبی 

 شماره تلفن مستقیم واحد:   08334276299

آدرس پست الکترونیکی واحد:   btahghighat@yahoo.com   و   kbtahghighat@gmail.com ترکیب اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

مشخصات اعضاء (نام، تخصص و نقش آنها در شورا)


1.      دکتر شهرام بیدهندی، متخصص بیهوشی (ریاست شورای پژوهشی بیمارستان)

2.      دکتر مهدی سلیمی، دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه(معاون پژوهشی و رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی)

3.      دکتر علی سروش، دانشیار پزشکی ورزشی(مشاور واحد و عضو شورای پژوهشی)

4.      دکتر علیرضا خاتونی، استاد تمام گروه پرستاری ومامایی (مشاور واحد و عضو شورای پژوهشی) 

5.      دکتر محمدرضا صبحیه، فوق تخصص عروق (عضو شورای پژوهشی)

6.       دکتر پیام ساری اصلانی، متخصص نرولوژی (عضو شورای پژوهشی)

7.      دکتر آرش گلپذیر سرخه، فوق تخصص جراحی (عضو شورای پژوهشی)

8.      دکتر سیدحمید مدنی، فوق تخصص داخلی (عضو شورای پژوهشی)

9.      دکتر غلامرضا عبدلی، استادیار آمار (عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی)

10.    دکتر احسان علیمحمدی، متخصص نروسرجری (عضو شورای پژوهشی)

11.    دکتر انیس الدوله نانکلی، متخصص زنان (عضو شورای پژوهشی)

12.    دکتر الیاس سلیمی، متخصص پوست (عضو شورای پژوهشی)

13.    دکتر سید وحید جاسمی، فوق تخصص داخلی  (عضو شورای پژوهشی)

14.    دکتر زهره برتنی، فلوشیپ اورولوژی زنان و جراحی ترمیمی لگن  ضو شورای پژوهشی)

15.    دکتر نگین رضاوند، فوق تخصص زنان (عضو شورای پژوهشی)  

16.    دکتر شهاب رضائیان، استادیار اپیدمیولوژی (عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی)

17.    دکتر مظاهر رمضانی، متخصص پاتولوژی (عضو شورای پژوهشی)

18.    دکتر سیاوش وزیری، استاد تمام عفونی (عضو شورای پژوهشی)

19.    دکتر محمدرضا توحیدی، دانشیار اطفال (عضو شورای پژوهشی)

20.    مریم جنت ا‌لمکان، فوق لیسانس پرستاری (عضو شورای پژوهشی و کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی)

توسعه فضا فیزیکی واحد

 

فضایی فیزیکی

متراژ (متر مربع)

فضای فیزیکی واحد در سال 1399

120 مترمربع

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال 1400

130 مترمربع

توجه: مستندات مربوطه، شامل تاییدیه ریاست، معاون پژوهشی، معرفی فیزیکی واحد و عکس ها بر روی CD به معاونت و فناوری دانشگاه، ارسال شد.

 

 محل قرار گرفتن واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه و امکانات رفاهی آن

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی با دسترسی به سالن جلسات، کتابخانه و کلاس‌های بیمارستان در سه مکان از مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)، به مساحت 120 متر مربع،  قرار گرفته است.

 

·        مکان اول حوزه مدیریت می‌باشد که در سطح سوم، ورودی  پارکینیگ طبقاتی مجتمع قرار دارد.

·        مکان دوم در سطح سوم، ورودی درمانگاه قرار دارد.

·        مکان سوم در دو اتاق مجزا در طبقه دوم کلینیک تخصصی و فوق‌ تخصصی‌ بوستان قرار دارد.

.        مکان چهارم یک اتاق مجزا در طبقه سوم، جنب سلف سرویس، با محوریت رسیدگی به طرح های کارآزمایی بالینی، قرار دارد.

 

          
لازم به ذکر است‌ کلیه مکان‌های اختصاص داده شده به کارشناسان و مشاورین واحد توسعه تحقیقات بالینی، مجهز به سیستم کامپیوتر، اینترنت، پرینتر،  اسکنر، فاکس، وسایل پذیرایی، استراحت و سرویس بهداشتی می‌باشند.

 

آلبوم تصاویر زیر ساخت فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)