تقویم کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در سال1401

 

 
 عنوان کارگاه
 تاریخ برگزاری
 زمان و محل برگزاری
نحوه برگزاری
 مدرس گروه های هدف
وضعیت
روش تحقیق کمی

1401/3/24

1401/3/25

 

مجازی

 ساعت

10-13

مجازیدکترغلامرضا عبدلی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنلبرگزار شد
روش تحقیق کیفی

 1401/4/1

 

مجازی

ساعت

10-13
مجازی
دکتر علیرضا عبدیاساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنلبرگزار شد
سرچ در پایگاه های داخلی1401/5/2

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکترعلیرضا خاتونی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنلبرگزار شد

آشنایی با نرم افزار EndNote

1401/5/19
چهارشنبه

حضوری

ساعت

10-12
حضوریدکتر شهاب رضاییان
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنلبرگزار شد
پیشگیری از سرقت ادبی 1401/6/2
چهارشنبه

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکتر علیرضا خاتونیاساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل برگزار شد
جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی1400/6/16

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکترفاطمه رجعتیاساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنلبرگزار شد
پروپوزال نویسی1401/8/1

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکتر علیرضا خاتونی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل برگزار شد

اصول شناسایی مجلات معتبر و غیر معتبر

1401/9/2

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکتر شهاب رضاییاناساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  برگزار شد
اخلاق در پژوهش       1401/10/4

حضوری

ساعت

10-13
حضوریدکترمنصور رضاییاساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل برگزار شد
روشهای نوین آموزشی 1401/11/2

حضوری

ساعت

10-13
حضوری

دکترمنصور رضایی

اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل برگزار شد

  

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir