فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

مشاوران و پژوهشیاران واحد

ردیف

زمینه ارایه مشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

1

مشاورآمار زیستی

دکتر شهلا صفری

دکترای آمار زیستی

09188569390

2

آزاده جمیل پناه

کارشناس ارشد آمار زیستی

09369149170

3

سمیرا شیری

کارشناس ارشد آمار زیستی

09189477014

4

بیتا شکری

کارشناس ارشد آمار زیستی

09104603256

5

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر رویا صفری

دکترای اپیدمیولوژی

09183367383

6

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

09183313182

7

دکتر شهلا صفری

دکترای آمار زیستی

09188569390

8

دکتر آزاده بیات

فوق تخصص ICU

09128390442

9

بهنام یاری باجلانی

کارشناس ارشد پرستاری

09184726526

10

مشاور زبان انگلیسی

دکتر شهلا صفری

دکترای آمار زیستی

09188569390

11

یاسمن ملکی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

09185812031

12

دکتر ملیحه بهزادی

دکترای بیوشیمی-بیوفیزیک

09120349160

13

مهندس محسن خاطری

کارشناس ارشد کامپیوتر

09182246040

14

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

دکتر سالار خالدیان

دکترای ریز زیست فناوری -نانو بیوتکنولوژی

09186454095

15

مشاور امور کامپیوتری

مهندس محسن خاطری

کارشناس ارشد کامپیوتر

09182246040

16

مهندس محمد قیاسی

کارشناس ارشد کامپیوتر

09010786110

 17

 تاریخ بروزرسانی : ۵ آذر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۲

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir