اطلاعیه ها و فراخوان ها

تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی آمار و اپیدمیولوژی

 آمار1   

اپیدمیولوژی1    

تازه های پژوهش و فناوری در جهان

تعداد بازدید 735

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir