اطلاعیه ها

  Advice_for_public
corona corona corona
corona corona_news    
تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir