تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۲۳,۵۰۴,۹۲۹ نفر
۲,۹۲۹ نفر
۲۹,۹۵۴ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.192.52.167
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۱۱ ۱۷   کاربر ۲۱   صفحه
۰۹/۱۰ ۲۱۷   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۹/۰۹ ۳۴۰   کاربر ۵۹۹   صفحه
۰۹/۰۸ ۳۹۱   کاربر ۶۵۳   صفحه
۰۹/۰۷ ۳۰۴   کاربر ۵۴۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۲۷۶   کاربر ۵۱۲   صفحه
۰۹/۰۵ ۱۸۴   کاربر ۳۸۲   صفحه
۰۹/۰۴ ۱۳۳   کاربر ۲۱۴   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۷۲   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۹/۰۲ ۳۴۲   کاربر ۵۶۴   صفحه
۰۹/۰۱ ۲۷۷   کاربر ۵۶۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۱۹۳   کاربر ۴۱۱   صفحه
۰۸/۲۹ ۳۲۵   کاربر ۵۴۹   صفحه
۰۸/۲۸ ۲۱۵   کاربر ۴۲۲   صفحه
۰۸/۲۷ ۲۴۹   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۸/۲۶ ۲۵۰   کاربر ۳۸۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۲۲۱   کاربر ۳۹۶   صفحه
۰۸/۲۴ ۱۹۸   کاربر ۴۸۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۴۶۲   کاربر ۷۱۱   صفحه
۰۸/۲۲ ۲۲۴   کاربر ۴۷۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۲۱۰   کاربر ۵۴۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۸۳   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۰۷   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۸/۱۸ ۴۳۶   کاربر ۶۱۷   صفحه
۰۸/۱۷ ۱۹۸   کاربر ۴۵۹   صفحه
۰۸/۱۶ ۲۱۹   کاربر ۴۸۸   صفحه
۰۸/۱۵ ۲۴۵   کاربر ۴۹۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۳۲۴   کاربر ۵۶۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۱,۰۸۸   کاربر ۱,۱۸۲   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۸۸   کاربر ۳۳۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۴,۵۲۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸,۸۳۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴,۱۵۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳,۸۷۴ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱,۶۲۰ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۷۶۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲,۵۱۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷,۷۹۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۲,۲۹۹ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۸,۴۱۶ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۱,۹۴۹ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۲,۱۰۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۸,۳۳۱ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۰,۳۸۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۰,۸۲۸ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۲,۸۸۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۸,۳۸۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۶,۳۷۲ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۶,۵۱۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۶,۶۷۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۶,۹۴۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۶۷۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰,۴۰۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۹,۱۲۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۵۷۲,۶۱۸ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۷۲,۱۶۸ ۳۰ %
USA
USA
۱,۹۶۵,۷۶۲ ۹ %
ZZZ
نامشخص
۱,۹۴۸,۴۸۷ ۸ %
ROM
ROM
۱,۴۷۱,۳۹۷ ۶ %
DEU
DEU
۱,۱۶۶,۰۲۹ ۵ %
JPN
JPN
۳۳۷,۱۰۸ ۱ %
POL
POL
۲۸۴,۳۹۲ ۱ %
CHN
CHN
۲۷۶,۰۱۸ ۱ %
GBR
GBR
۲۶۹,۴۴۶ ۱ %
RUS
RUS
۲۴۸,۸۵۷ ۱ %
DNK
DNK
۱۱۶,۸۸۷ ۱ %
TUR
TUR
۸۱,۴۳۰ ۰ %
UKR
UKR
۷۹,۷۱۲ ۰ %
FRA
FRA
۷۱,۹۴۵ ۰ %
CAN
CAN
۵۹,۳۲۵ ۰ %
AUS
AUS
۵۷,۱۳۴ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۴ ۰ %
NLD
NLD
۴۳,۲۱۴ ۰ %
ESP
ESP
۴۰,۰۸۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۸۴,۰۳۳ ۴۵ %
Firefox
Firefox
۱۷۴,۸۲۰ ۴۳ %
Other
Other
۱۶,۳۳۶ ۴ %
Safari
Safari
۹,۷۸۳ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۹۱۳ ۱ %
Edge
Edge
۴,۰۷۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۱۶۶ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳,۰۹۵ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۲,۹۴۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲,۶۵۱ ۱ %
Opera
Opera
۱,۴۳۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۰۱۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۱۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۱,۴۴۶ ۳۱ %
Windows 10 ۶۴,۵۸۵ ۲۴ %
Linux ۵۹,۴۶۵ ۲۲ %
Other ۱۹,۱۷۲ ۷ %
Windows 8 ۱۶,۸۷۵ ۶ %
XP ۹,۶۴۱ ۴ %
iOS ۸,۸۳۳ ۳ %
Vista ۳,۹۰۴ ۱ %
Android ۱,۸۵۰ ۱ %
Windows 2003 ۳۰۷ ۰ %
FreeBSD ۷۹ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
پیام پژوهشی ۱۱۲
فرم ۷۵
پژوهان ۶۸
پایان نامه ۶۲
فرم پروپوزال ۵۹
سامانه پژوهان ۵۰
کارگاه ۴۸
پروپوزال ۴۸
فرم پیام پژوهشی ۴۶
دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۴
پژوهشیار ۴۳
فراخوان ۳۹
اولویت ۳۹
اولویت های پژوهشی ۳۶
فرم ها ۳۵
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۴
منتورشیپ ۳۰
مرکز رشد ۲۹
پرسشنامه ۲۹
سامانه پژوهان کرمانشاه ۲۸
فرید نجفی ۲۶
دکتر فرید نجفی ۲۵
گزارش نهایی ۲۴
سامانه پژوهان علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴
آیین نامه ۲۲
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲
research.kums.ac.ir ۲۱
پژوهان کرمانشاه ۲۰
وبینار ۲۰
پرسشنامه تغذیه ۱۸
کوهورت ۱۷
انتشارات ۱۷
فرم پایان نامه ۱۶
سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۶
پژوهشگر برتر ۱۵
کوهورت روانسر ۱۵
کد اخلاق ۱۵
فراخوان جذب ۱۵
سال 95 ۱۴
سمپا ۱۳
فرم پیام پژوهشی پایان نامه دانشکده پرستاری و مامایی ۱۳
vc.kums.ac.ir/workshopresearch ۱۳
جمع آوری داده ۱۳
جذب ۱۲
kums ۱۲
کمیته اخلاق ۱۲
اولویت پژوهشی ۱۲
دستیار پژوهشی ۱۲
فرمت پایان نامه ۱۱
ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت ۱۱