دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / صفحات / وبینارهای علمی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
کارگاه اپیدمیولوژی تغذیه

اپیدمیولوژی تغذیه

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

اپیدمیولوژی تغذیه

 دکترفرید نجفی
دکتر احمدرضا درستی
دکتر یحیی پاسدار
دکتر امیر صابر
دکتر خدیجه میرزایی
دکتر جلال مولودی
دکتر مهدی مرادی نظر
دکتر ندا ایزدی
دکتر شیما مرادی
خانم میترا دربندی

8 لغایت 10 اسفندماه 1401  دانلود
دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

چالش های طراحی واکسن برای کرونا ویروس ها

کاربردهای ایمونو انفورماتیک

 دکتر ابراهیم برزگری

(دکترای تخصصی بیوفیزیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

15 مهرماه 1399  دانلود
دانلود
پوستر اخلاق

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

اخلاق در کارآزمایی های بالینی

 دکتراحسان شمسی گوشکی

(دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

4 شهریور 1399  ----
دانلود
پوستر کارگاه مدل یابی معادلات خطی

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

کارگاه مقدماتی معادلات ساختاری


دکتر فرید نجفی

(استاد اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

دکتر مهدی مرادی نظر

(استادیار اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

  

دکتر شایان مصطفایی

(استاد آمار زیستی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

میترا دربندی

 


 

دوشنبه 3 شهریور 1399

ساعت08:30 

 اسلاید ارائه دکتر فرید نجفی

اسلاید ارائه دکتر مهدی مرادی نظر

اسلاید ارائه دکتر شایان مصطفایی

 

فیلم ارائه دکتر فرید نجفی

 

فیلم ارائه دکتر مهدی مرادی نظر

 

فیلم ارائه خانم میترا دربندی

 

فیلم پرسش و پاسخ

وبینار مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی 990426 دکتر تقدسی

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

تازه های پیشگیری، تشخیص، درمان و

comorbidity

های

COVID-19

 


دکترمهدی تقدسی

(استادیار ایمنی شناسی پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 


 

پنجشنبه26 تیرماه 1399

ساعت11:00 

 دانلود

 

دانلود

ورک شاپ کارآزمایی بالینی (تیرماه 99)

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

مرور دستورالعمل ها، ملاحظات اخلاقی و چالش های اجرایی کارآزمایی های بالینی در

COVID-19

دکتر علیرضا حسینی

(رئیس اداره نظارت بر مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی سازمان غذا و دارو)

 

دکتر احسان شمسی گوشکی

(دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

 

دکتر حامد حسینی

(مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

دکتر یحیی سلیمی

(رئیس مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 


 

دوشنبه 24 تیرماه 1399

ساعت10:00 

---

 

دانلود

کارگاه مجازی چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک بخوانیم

دکتر کبیری - دکتر نجفی

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم

دکتر پیام کبیری

(رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت)

 

دکتر فرید نجفی

(استاد اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 


 

دوشنبه 9 تیرماه 1399

ساعت9:00 

دکتر کبیری

 

دکتر نجفی

 

 دکتر کبیری

 

دکتر نجفی

سه شنبه 17 تیرماه 1399

ساعت 9:00

دکتر کبیری(اسلاید 1)

دکتر کبیری (اسلاید 2)

دکتر کبیری (اسلاید 3)

 

دکتر نجفی(ارائه اول)

دکتر نجفی(ارائه دوم)

 

پارت 1-دکتر کبیری

پارت 2- دکتر نجفی

پارت 3-دکتر نجفی

پارت 4-دکتر کبیری

 

ژورنال کلاب مرکز بیولوژی - Regulation of autophagy as a therapeutic approch for COVID-19

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

Regulation of autophagy as a therapeutic approach for COVID-19; the potential role of phytochemicals

دکتر امیر محمود زاده

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 


 

سه شنبه 10 تیرماه 1399

ساعت12:00 

دانلود

دانلود

ارتباط COVID-19 با ترانسفیوژن های فراورده های خونی

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

ارتباط

COVID-19

با ترانسفیوژن های فراورده های خونی

دکتر پژمان صالحی فر

(مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه)

 

دکتر فخرالدین صبا

(استادیار خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 


 

دوشنبه 9 تیرماه 1399

ساعت12:00 

دکتر صالحی فر

دکتر صبا

 

 دانلود

ژورنال کلاب مجازی مرکز توسعه اجتماعی-دکتر الماسی

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

Environmental conditions and COVID-19 epidemy


دکتر علی الماسی

(دکترای مهندسی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 


 

چهارشنبه 4 تیرماه 1399

ساعت11:00 

دانلود

 

 دانلود

ژورنال کلاب مجازی مرکز تحقیقات بیولوژی(رگزایی...)

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

رگزایی و طراحی پپتید به منظور ممانعت از مسیر پیام رسانی

VEGF


دکتر کامران منصوری

(دکترای تخصصی پزشکی مولوکولی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

دکتر افسانه صدر ممتاز

 

یکشنبه 1 تیرماه 1399

ساعت12:30 

اسلاید دکتر منصوری

 

اسلاید دکتر صدر ممتاز

 دانلود

وبینار دکتر مصطفایی MAB

موضوع  ارائه دهنده
 تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

نتایج کارآزمایی بالینی تاثیر داروی MAB98

در بیماران سرپایی و بستری کووید 19


 دکتر علی مصطفایی

(استاد ایمونولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

شنبه 31 خرداد 1399

ساعت11

----

 دانلود

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

ژورنال کلاب مجازی با موضوع

β Cell Dysfunction:application of stem cell and bioprinting in type 1 diabets


 دکتر کامران منصوری

(دکترای تخصصی پزشکی مولوکولی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

دکتر شهرام پروانه


دکتر رضا یارانی

شنبه 3 خرداد 1399

ساعت 12:30

دانلود

 دانلود
پوستر
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

کرونا ویروس

ناباروری و بارداری


 دکتر زهرا رشیدی

(دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 

دکتر هوشنگ نعمتی

(دکترای تخصصی پزشکی مولوکولی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

شنبه 27 اردیبهشت 1399

ساعت12

دکتر رشیدی

دکتر نعمتی

 دانلود
 

NCDRC's Initiatives for COVID-19

Epidemic Control in Iran

 دکتر فرشاد فرزادفر

(دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

یکشنبه 28 اردیبهشت 1399

ساعت 12

   

Risk Perception and behavioral responses related to COVID-19

 

 دکتر لیلا جهانگیری

(دکترای تخصصی آموزش بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریط)

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399

ساعت 11

دانلود
 دانلود
پوستر
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

پیشرفت ها و چشم انداز توسعه واکسن بر علیه کرونا ویروس جدید

SARS-COV-2

 دکتر مصیب رستمیان

( عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

یکشنبه 14  اردیبهشت 1399

ساعت 11


دانلود

نقش تغذیه در پیشگیری و درمان کووید 19

Nutrition in Prevention and treatment of COVID-19

 دکتر یحیی پاسدار (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

دکتر عبدالرضا نوروزی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

دوشنبه 15 اردیبهشت 1399

ساعت 11

دانلود

دانلود

دانلود

کارآزمایی بالینی داروی MAB98

در بیماران کووید 19:

کلشی سین و مونوترپن های فنلی برخی گیاهان دارویی

 

 دکتر علی مصطفایی

(استاد ایمونولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399

ساعت 11

---
دانلود
پوستر
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 

اهمیت و ضرورت سرو اپیدمیولوژی در کووید 19 در جوامع درگیر

 دکتر قباد مرادی

(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

یکشنبه 7  اردیبهشت 1399

ساعت 11

دانلود 
دانلود
Airborne Possibility of COVID-19

 دکتر کاظم ندافی

(استاد بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوشنبه 8 اردیبهشت 1399

ساعت 11

دانلود
دانلود

پیمایش ملی کووید 19

نتایج موج اول تا سوم

 

 دکتر عباس متولیان

(اپیدمیولوژیست و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399

ساعت 11

دانلود
دانلود
پوستر
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو

SARS.COV2-ACE2

Interplay:A lesson from SARS-COV

 دکتر رضا خدارحمی

(استاد بیوشیمی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 30 فروردین 1399

دانلودفایل 1

دانلود فایل 2

 دانلود
 

اخلاق در پژوهش های کووید

تجربه ایران

 دکتراحسان شمسی گوشکی

(دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

31 فروردین 1399  دانلود
دانلود
 تحلیل اپیدمیولوژی کووید 19 در ایران و جهان

 دکترحمید سوری

(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

1 اردیبهشت 1399 ---
دانلود

تشخیص آزمایشگاهی کرونا سارس 2

 

 دکترکیهان آزاد منش

(استاد زیست فناوری پزشکی انستیتو پاستور ایران)

 3 اردیبهشت 1399

 


دانلود

اسلاید ها و ویدئو ها

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 اسلاید  ویدئو
 پیشگیری از پاندمی بیماری کرونا: اقتصاد رفتاری چگونه می تواند کمک کند   دکتر مسلم صوفی

( عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

 18 فروردین 1399
 دانلود  ---
 Mortality from COVID-19 on iran

دکترعلی کبیر

(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 19 فروردین 1399
دانلود  ---

کووید 19 و ایده های جدید

برای انجام مطالعات اپیدمیولوژیک

 دکتر علی اکبر حق دوست

(معاون آموزشی وزارت بهداشت و مدیر کمیته کشوری کووید 19)

 22 فروردین 1399
 --- دانلود فایل صوتی

   نحوه محاسبه

Rt،R0،Serial Interval

در بیماری COVID-19

دکتر سعید هاشمی

(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

23 فروردین 1399  دانلود  دانلود

 Stem Cell Therapy

و کرونا ویروس

  دکتر فرجام گودرزی

(بیوشیمیست بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

25 فروردین 1399

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

دانلود فایل 4

دانلود
 Modeling and Forecasting Trend of COVID-19 Epidemic in iran

دکتر علی احمدی

(اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

26 فروردین 1399

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

 دانلود
تداخلات دارویی رایج در مراقبت از بیماران مبتلا به COVID-19

 
دکتر فرود شهبازی

(داروساز بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

27 فروردین 1399 دانلود
دانلود

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir