مقالات 1393

 

ردیف

عنوان

نوع نشریه

عنوان نشریه-تاریخ چاپ

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله

تقدیر و تشکر

1

میزان و علل مرگ و میر مادر باردار در استان کرمانشاه (91-80)

ماهنامه علمی پژوهشی

Embase، ISC

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1393

مهر انگیز جمشیدپور،

ندا ایزدی*

 

مشاهده 

2

مقایسه اثرات درمانی انسولین و گلی بن کلامید در دیابت بارداری

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

IJOGI

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

دکتر مریم زنگنه ، بهزاد ابراهیمی*

 مشاهده 

3

بررسی شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمانشاه 91-90

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

غدد درون ریز و متابولیسم ایران

دکتر مریم زنگنه ، بهزاد ابراهیمی*

 مشاهده 

4

Relationship between Serum Thyrotropin (TSH) and Cytology

Findings of Thyroid Nodules

Scopus

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مهرعلی رحیمی، الهام باستانی*

 

مشاهده

5

روند درمانی و تظاهرات بالینی حاملگی نابجای لوله ای در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه (90-86)

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

IJOGI

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

انیس الدوله نانکلی، انیس الدوله نانکلی*

مشاهده

6

بررسی مقایسه ای درمان تک دوز و چند دوز متوترکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

طراوت فاخری، هاله شهلا زاده*

 مشاهده

7

بررسی تاثیر  استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

ماهنامه علمی پژوهشی

Embase، ISC

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-1393

کیقباد قدیری، علیرضا فرخی

مشاهده

8

تاثیر سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت های T فعال شده ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی( IN VITRO )

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

احسان الماسی، ناهید اسکندری*

 مشاهده