لیست اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دارای طرح های پژوهشی باز مربوط به سال 1397 و قبل از آن

  

- لیست اعضای هیات علمی و پژوهشگران دارای طرح های تحقیقاتی باز مربوط به سال 1397 و قبل از آن

 

** ممکن است بلاتکلیف ماندن تعداد قابل توجهی از طرح های تحقیقاتی ناشی از به سرانجام نرسیدن فرایندهای اداری(با وجود ایفای تعهدات) باشد، لذا پیشاپیش ضمن سپاس از همکاری شما در احصاء این گونه طرح ها، صمیمانه از عزیزان مشمول این موضوع، پوزش می طلبیم.

 

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir