اخبار

آئین نامه اجرایی محاسبه امتیازات پژوهشی ویژه انتخاب پژوهشگر برتر 1402

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت تحقیقات وفناوری

 

آئین نامه اجرایی محاسبه امتیازات پژوهشی

ویژه انتخاب پژوهشگر برتر

1402

 

فعالیتهای پژوهشی مربوط به فاصله زمانی

1401/07/01 لغایت 1402/06/31  ] یا [23 سپتامبر2022 لغایت  22 سپتامبر  2023 ]

قابل محاسبه می باشد

 

 

حداکثرمهلت ارسال مدارک تکمیلی

1402/07/10

(این مهلت قابل تمدید نمی باشد)

 

 به منظورتقدیر از پژوهشگران برتر سال 1402 دانشگاه ، آیین نامه ذیل تهیه وتدوین گردیده است.

بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، مستندات مورد بررسی شامل فعالیتهای پژوهشی ذیل می باشد که مربوط به بازه زمانی  1/7/1401 لغایت 31/6/1402 (23 سپتامبر2022 لغایت 22 سپتامبر  2023 ) بوده و در سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه موجود و قابل دسترس است. لذا از اعضاء محترم هیات علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی  دعوت می نماید با مطالعه دقیق این آئین نامه، نسبت به ورود اطلاعات فعالیتهای پژوهشی خود  به سامانه پژوهان(که تاکنون مستندات آن در سامانه پژوهان ثبت نشده است) ، حداکثر تا تاریخ 1402/07/10 اقدام نمایند. ضمنا مستندات غیر از مقاله و کتاب نیز به واحد ارزشیابی ارائه گردد.

پژوهشگران محترم غیر هیات علمی، لازم است   درخواست خود مبنی بر شرکت در فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر را  حداکثرتا تاریخ 1402/07/10 به آدرس ایمیل ارزشیابی evaluation1391@yahoo.com ارسال نمایند.

توجه: در خصوص اعضاء محترم هیئت علمی ، نیازی به ارائه درخواست نمی باشد.

 

انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی بر اساس شیوه نامه مستقل کمیته تحقیقات دانشجویی انجام خواهد شد.

 

 
 

 

 شرط ورود برای اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری و بالاتر، چاپ حداقل دو مقاله اصیل/مروری ISI/PubMed  و یا چهار مقاله اصیل/مروری  SCOPUSبه عنوان نویسنده اول یا مسئول( مرتبط با رشته تحصیلی و یا حیطه فعالیت فرد) و  برای اعضای هیات علمی مربی و پژوهشگران غیر هیات علمی، چاپ یک مقاله اصیل/مروری  ISI/PubMed  و یا دو مقاله اصیل/مروری  SCOPUS  به عنوان نویسنده اول یا مسئول( مرتبط با رشته تحصیلی و یا حیطه فعالیت فرد)  می باشد. ضمنا این مقالات، می بایست مربوط به بازه زمانی1/7/1401 لغایت 31/6/1402 (23سپتامبر 2022 لغایت 22 سپتامبر 2023) باشند.

 

 

فعالیتهای پژوهشی که امتیاز آنها برای انتخاب پژوهشگر برتر مورد محاسبه قرار میگیرد:

 

1.      کسب رتبه برتر در جشنواره رازی یا خوارزمی (نفر اول تا سوم)

2.      چاپ کتاب  

3.      نوشتن فصل یا فصولی ازکتب مرجع

4.      ارجاع به مقاله پژوهشگر( با affiliation دانشگاه) در کتب مرجع

5.      استفاده ملی و محلی  از گایدلاین های تهیه شده

6.       ثبت ژن و پروتئین

7.      مقالات چاپ شده

8.      شاخص h

9.      ارجاع به مقاله (citation)

10. جذب گرنت از منابع خارج از دانشگاه

11. ریجستری

 

انتخاب پژوهشگر برتر از بین اعضای هیات علمی، در دو گروه  (شامل اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از 5 سال و اعضای هیات علمی با سابقه برابر و یا بالاتر از 5 سال) صورت می گیرد.

 

 

 

" امتیاز فعالیت های پژوهشی"

 

 

1-کسب رتبه های برتر در جشنواره های رازی و خوارزمی :

 

کسب رتبه اول محققین                                         50  امتیاز

 کسب رتبه دوم محققین                                        30  امتیاز

 کسب رتبه سوم محققین                                       20  امتیاز

 کسب رتبه برتر محققین جوان و محقق دانشجو    20  امتیاز

 

 

2-چاپ کتاب :

هر کتاب چاپ شده با مجوز شورای انتشارات و آرم دانشگاه که از شورای انتشارات دانشگاه کسب امتیاز کرده باشد.

 امتیاز کتاب همان امتیازیست که شورای انتشارات برای آن در نظر گرفته است.

    تبصره:امتیاز هر کتاب برای نویسندگان  با توجه به جدول امتیاز مقالات مشترک در آیین نامه پاداش تقسیم می شود .

     تبصره: امتیاز تجدید چاپ کتاب  با  ویرایش( به شرطی که از شورای انتشارات امتیاز کسب کرده باشد) نیز محاسبه خواهد شد.

 

3-نوشتن فصل یا فصولی از کتب مرجع لاتین:

کتب مرجع لاتین مطابق با فهرست کتب مرجع در سایت Amazoon.com (بخش  TEXT BOOK )که فصل یا فصولی از آن توسط محقق با آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نوشته شده باشد و به هر مورد 25  امتیاز تعلق می گیرد . در صورتیکه تعداد  نویسندگان با affiliation دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در نوشتن آن نقش داشته اند، بیش از یک نفر باشد، امتیاز ذکر شده بطور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

 

4-ارجاع به مقاله پژوهشگر( با affiliation دانشگاه) در کتب مرجع :

امتیاز هر مورد ارجاع درکتب مرجع لاتین مطابق با فهرست کتب مرجع در سایت Amazoon.com (بخش  TEXT BOOK )  با آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی یکسال ارزیابی فعالیت های پژوهشی برای انتخاب پژوهشگر برتر،  2  امتیاز می باشد که بین  نویسنده اول ومسئول بطور مساوی تقسیم میشود.

هر مقاله فقط یکبار از امتیاز رفرنس شدن در هر کتاب استفاده میکند اگرچه چندین بار در آن کتاب رفرنس واقع شده باشد.

 

5-استفاده ملی و محلی از گایدلاین های تهیه شده :

به هر مورد گایدلاین که در سطح ملی(به تائید وزارت متبوع) و محلی(به تائید معاونت درمان دانشگاه) مورد استفاده قرار گرفته باشد به ترتیب 20 و 10 امتیاز تعلق می گیرد.

. همچنین به ارجاع به مقالات، در گایدلاینهای بین المللی و ملی به ترتیب 4 و 2  امتیاز  تعلق می گیرد. هر مقاله فقط یکبار از امتیاز رفرنس شدن در هر  گایدلاین استفاده میکند اگرچه چندین بار در آن  گایدلاین رفرنس واقع شده باشد.

 

تائید نهایی امتیازات مربوط به گایدلاین ها توسط کمیته ای در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مرکب از معاون تحقیقات، مدیر پژوهش، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و یک نفر عضو هیات علمی با رشته مرتبط، انجام می گیرد.

 

6-ثبت ژن  و پروتئین :

      -به هر مورد  ثبت ژن و پروتئین  معادل امتیاز تعلق گرفته مستند بر آئین نامه ارتقاء، امتیاز تعلق میگیرد. امتیاز هر مورد ،  با توجه به جدول امتیاز آئین نامه ارتقاء  بین همکاران تقسیم می شود.

 

 

 

7- مقالات چاپ شده : ( ملاک زمانی در مورد مقالات، تاریخ چاپ آنها میباشد)

الف ) نحوه کسب امتیاز بر اساس مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است :

1.     ISI                                                            20  امتیاز 

2.    Pubmed                                               15 امتیاز                                              

3.    Scopus                                                        10  امتیاز

 

 

 

نکته مهم : صرفا مقالاتی که نام دانشگاه درآن قید شده و با شماره و جلد و صفحه به چاپ رسیده اند حائز امتیاز می باشند( acceptance امتیاز ندارد )

 

تبصره  1 : به امتیاز پایه مقالات چاپ شده در مجلات علمی ایندکس شده درنمایه نامه بین المللی ISI دارای Factor Impact ، سه برابر IF  نیز اضافه می شود .

تبصره 2  :به مقالات مشترک طبق جدول موجود در آیین نامه پاداش امتیاز تعلق می گیرد .

تبصره 3: در صورتیکه در بازه زمانی مشخص شده در این آئین نامه، در مجلاتی که در لیست سیاه قرار دارند، مقاله ای چاپ شده باشد، کلیه نویسندگان آن مقاله از فرایند انتخاب پژوهشگر برتر خارج خواهند شد.

 

          تبصره 4 :  مقالات اصیل/مروری Q1 فهرست شده در پایگاه استنادی Scopus  بر اساس شاخص Citescore  و مقالات اصیل/مروری که حداقل یک نویسنده خارجی( با affiliation غیر از کشور ایران) با تخصص مرتبط با مقاله داشته باشد، به ترتیب ضریب 2 و 2/1 در امتیاز پایه اعمال میشود.(در صورتیکه مقاله ای دو ویژگی را همزمان داشته باشد، صرفا بالاترین ضریب اعمال خواهد شد).

 

 

 

انواع مقالات و امتیازات آن:  

نوع مقاله چاپ شده (به شرح ذیل) برمیزان پاداش مؤثر می باشد.

Original article                                                                       امتیاز کامل (مطابق بند 7-الف)                                                                                      

Review article, Meta-analysis, Systematic Review             

   امتیاز بند 7-الف ضربدر1.5 ( در صورتیکه دعوتنامه از طرف مجله برای عضو هیات علمی صادر شده باشد و مقاله چاپ شده در راستای حیطه کاری و تخصص فرد باشد امتیاز در ضریب 1.5 ضرب می گردد و در غیر اینصورت، ضریب نخواهد گرفت)  

Short/Brief/ Rapid Communication                          مطابق با  50 درصد امتیاز بند 7-الف

                                         Research letter/Case reportمطابق با 70 درصد امتیاز بند 7-الف

Letter to editor                                                                   مطابق با 25 درصد امتیاز بند 7-الف

 

 

8- شاخص h (h-index ) :

عدد مربوط به h-index  هر پژوهشگر برگرفته از  پایگاه Scopus در 5/. ضرب خواهد شد.  


9- ارجاع به مقاله در مقالات چاپ شده (Citation) :

به هر مورد ارجاع در سال 2023 به مقالات  چاپ شده پنج سال گذشته(  2018 تا  پایان سال 2022 ) بر اساس پایگاه استنادی Scopus ،  1/0  امتیاز تعلق می گیرد.

به هر مورد ارجاع  به مقالات  چاپ شده پژوهشگران دانشگاه در سال 2023( تا تاریخ 22  سپتامبر 2023 ) بر اساس پایگاه استنادی Scopus ،  1  امتیاز  امتیاز تعلق می گیرد.

توجه:استنادات مقالات   GBD مطابق با آیین نامه ارزشیابی وزارت متبوع محاسبه می گردد.

10- جذب گرنت از منابع خارج از دانشگاه :

منظور آن دسته از طرحهای تحقیقاتی است که بودجه آنها توسط سایر دانشگاهها و موسسات، به غیر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تامین میشود. امتیاز این بند، بر اساس جدول  موجود در آیین نامه پاداش  بین مجری و همکاران طرح تقسیم خواهدشد.

ارائه قرارداد طرح برای مشخص شدن مبلغ بودجه جذب شده الزامیست.

الف) بابت هر پنج میلیون تومان جذب بودجه، یک امتیاز اختصاص داده میشود. برای اخذ گرنت از نیماد و نصر، ضریب 1/2 اعمال میشود.

ب) بابت منابع ارزی معادل پنج میلیون تومان جذب بودجه، 2 امتیاز اختصاص داده میشود.

به جذب بودجه از صنعت و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ... توسط سایر دانشگاهها و موسسات، در این بخش امتیازی تعلق نمی گیرد.

11-ریجستری:

به هر مورد ریجستری دانشگاه که در بازه زمانی انتخاب پژوهشگر برتر تصویب شده اند و وارد مرحله recruitment شده و با تائید کمیته ریجستری، حداقل 50 درصد از این مرحله انجام شده است، 30 امتیاز تعلق می گیرد که بر اساس جدول موجود در آیین نامه پاداش  بین مجری و همکاران طرح تقسیم خواهدشد.

 

۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۰۹:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir