اخبار

فراخوان پژوهشگر برتر دانشجویی (بند ک) سه ماهه ی اول 1402

دانشــــجویــان واجـد شـــرایــط می تــواننـد پس از مطـالعــه کــامـل آییـن نـامــه، مســـتنــدات پژوهشـــی مقطـع تحصـــیلی فعلی خـود را ازتـاریخ 1402/02/01 لغایت 1402/02/31 در 2 نسخه، یک نسخه پرینت گرفته شده ویک نسخه به صورت CD به کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند:

آدرس: بلوار شهید بهشتی -ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فن آوری - طبقه اول - اتاق 3 شماره تماس: 08338393158

لازم به ذکر است علاوه بر ارائه مســتندات پژوهشــی مطابق با آیین نامه، ارائه تاییدیه شورای انضــباطی دانشـگاه در خصوص وضعیت انضباطی متقاضیان و نیز تاییدیه معاونت محترم آموزش دانشـگاه درخصوص آخرین معدل دانشـجو الزامی است .اضافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بند کاف ) و فرم مشخصات فردی پیوست می باشد.

 

۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir