اخبار

نقش سلول های سیستم ایمنی ذاتی ( نوتروفیل ها و ماکروفاژها) در پیدایش آریتمی بطنی ( فیبریلاسیون بطنی و تاکی کاردی بطنی) بدنبال سکته قلبی مشخص شد.

نقش سلول های سیستم ایمنی ذاتی ( نوتروفیل ها و ماکروفاژها) در پیدایش آریتمی بطنی ( فیبریلاسیون بطنی و تاکی کاردی بطنی) بدنبال سکته قلبی مشخص شد.

در مقاله ایی که در ماه ژولای ۲۰۲۲ ( ماه قبل) در نشریه وزین NATURE VASCULAR RESEARCH به چاپ رسید Matthias Nahrendorf از دانشگاه هاروارد و همکارانش نقش نوتروفیل ها و ماکروفاژها را در آریتمی بطنی پس از سکته قلبی مشخص کردند.
در این مطالعه محققین با استفاده از مدل موشی STORM  که در آن کمبود پتاسیم القاء شده با رژیم غذایی و سکته قلبی باعث آریتمی خود به خود می شود به نقش بی نظیر سیستم ایمنی ذاتی در آریتمی بطنی بدنبال سکته قلبی پی برده اند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد ماکروفاژها با استفاده از پذیرنده های MERTK و CD36از طریق فاگوسیتوز ضایعات بجای مانده سلولی ، حفظ انسجام میتوکندری و متابولیسم در بافت قلب نقش محافظتی در برابر آریتمی بطنی دارند. این در حالی است که نوترو فیل ها دقایقی بعد از سکته قلبی به بافت آسیب خورده قلب جلب شده و از طریق اشباع شدن پذیرنده لیپوکالین- ۲ (LCN-2)  با مولکول آهن واکنش های التهابی و تولید واسطه های فعال اکسیژن (ROS) در این سلول ها  ها به راه می افتد و موجب تشدید آریتمی بطنی می شود.
 دکتر مهدی تقدسی

https://www.nature.com/articles/s44161-022-00094-w

۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir