اخبار

انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال 1401

دانشــــجویــان واجـد شـــرایــط می تــواننـد پس از مطـالعــه کــامـل آییـن نـامــه، مســـتنــدات پژوهشـــی مقطـع تحصـــیلی فعلی خـود را ازتـاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/30 در 2 نسخه، یک نسخه پرینت گرفته شده ویک نسخه به صورت CD به کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند:

آدرس: بلوار شهید بهشتی -ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فن آوری - طبقه اول - اتاق 3 شماره تماس: 08338393158

لازم به ذکر است علاوه بر ارائه مســتندات پژوهشــی مطابق با آیین نامه، ارائه تاییدیه شورای انضــباطی دانشـگاه در خصوص وضعیت انضباطی متقاضیان و نیز تاییدیه معاونت محترم آموزش دانشـگاه درخصوص آخرین معدل دانشـجو الزامی است .اضافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بند کاف ) و فرم مشخصات فردی پیوست می باشد.

 

۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۵۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید