معرفی مدیر پژوهش

نام و نام خانوادگی

        لیلا حسین زاده

مدرک تحصیلی         Ph.D      
رشته تحصیلی         سم شناسی
مرتبه علمی         استاد
معرفی آکادمیک  
پست الکترونیک

        lhoseinzadeh@kums.ac.ir

تلفن         08338370541
فاکس         08338386835
آدرس         بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir