اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر محمد کرمانشاهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

عضویت از سال

1

دکتر فرید نجفی

دکترای اپیدمیولوژی

91

2

دکتر بهزاد کرمی متین

دکترای مدیریت

91

3

دکتر تورج احمدی جویباری

متخصص داخلی

91

4

دکتر ماری عطایی

متخصص داخلی

91

5

دکتر بیتا انوری

متخصص داخلی

91

6

دکتر افشین الماسی

دکترای امار زیستی

91

7

دکتر عباس آقائی

دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی

91

8

مهین مرادی

مترون بیمارستان

92

9

دکتر محمود قاسمی

فوق تخصص غدد

93

10

دکتر رضا اکرمی پور

فوق تخصص خون و آنکولوژی

93

11

دکتر محمد رضا گلپایگانی

فوق تخصص خون و آنکولوژی

93

12

دکتر سیمین قینی

متخصص اطفال

93

13

دکتر حمیدرضا مرتضوی

فوق تخصص آلرژی

94

14

دکتر مازیار وکیلی

فوق تخصص نوزادان

94

15

دکتر غلامرضا یوسفی

فوق تخصص گوارش

94

16

دکتر مصطفی صدیقی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

94

17

دکتر هومن داریوشی

فوق تخصص قلب

94

18

دکتر رضا حبیبی

فوق تخصص عفونی

94

19

دکتر محمدرضا توحیدی

فوق تخصص نفرولوژی

94

20

دکتر میترا همتی

متخصص اطفال

94

21

محمد علیمرادی

کارشناس ارشد پرستاری

94

 22 دکتر بهروز حمزه
  94
 23 دکتر هوشنگ امیریان
 فوق تخصص روانپزشکی اطفال
 94
 24 دکتر مقداد پیرصاحب
 دکترای بهداشت
 94
 25 دکتر یحیی پاسدار
 متخصص تغذیه
 94