مصوب 1395

1

حسنا آئینه

بررسی مقایسه ایی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (موارد جدید) و افراد سالم

 

دکتر نازنین رزازیان

مورد شاهدی

19/1/95

3003309

2

کیمیا قنبری

بررسی سطح برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به پسوریازیس شهرستان کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر مظاهر رمضانی

تحلیلی

13/2/95

3003201

3

هاینه فیروز آبادی

بررسی میزان بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی(Her2) در نمونه های مننژیوم در کرمانشاه (سال94-1387)

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی تحلیلی

22/2/95

 

3003200

4

فروزان احمدی

بررسی فراوانی درگیری کبد و مجاری صفراوی بروسلوز و خصوصیات  بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

 

دکتر بابک صیاد

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

30/2/95

3003142

5

بابک ممقانی

بررسی فراوانی و عوارض بیوپسی از راه پوست کلیه در بالغین در بیمارستان امام رضا (ع) از سال­های 1394-1384

دکتر حمید رضا عمرانی

توصیفی

3/3/95

3003538

6

سیما ارشادی

بررسی مقایسه ای عوامل خطر زخم پای دیابتی در بیماران دیابتی با و بدون زخم پا

 

دکتر مهر علی رحیمی

مورد شاهدی

26/3/95

3003683

7

رضا پور عاطفی

بررسی مقایسه ای کاربرد دستگاه اسپکولوم مجهز به نور مستقیم و کیت تشخیصی نیترازین یکبار مصرف با تست فرن در تشخیص پارگی کیسه ی آب در زنان  باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) استان کرمانشاه درسال 95-1394

 

دکتر نسرین جلیلیان

تحلیلی مقطعی

26/3/95

3003127

8

حسنا امیری

بررسی میزان تطابق تشخیصی روش های FNA و FROZEN در برابر روش PERMANANT در  توده های تیروئید در بیماران بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1390-1393

 

دکتر بهنام رضا مخصوصی

توصیفی تحلیلی

29/4/95

3003803

9

راضیه خاکی پور

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت زخم سوختگی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مناطق مختلف ایران

دکتر سیاوش وزیری

متاآنالیز

3/5/95

3003175

10

روژین راد مهر

بررسی شیوع عوارض ناشی از واکسیناسیون ثبت شده در مرکز بهداشت استان کرمانشاه در کودکان و نوزادان شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1390-1395

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

21/5/95

3003892

11

ساحل نیری

بررسی ارتباط پره اکلامپسی و سابقه نازایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه سال 94-1390

دکتر نگین رضاوند

مورد شاهدی

3003908

23/5/95

12

رعنا احمدیان

شیوع فاکتورهای خطر متابولیکی موثر در ایجاد سنگ های سیستم ادراری nephrolithiasis)) در شیرخواران و کودکان مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی مقطعی

3004003

20/6/95

13

آرمان محمدی

بررسی فراوانی اسپوندیلیت بروسلایی و خصوصیات  بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

 

دکتر بابک صیاد

توصیفی

3004043

1/7/95

14

مهدی گراوندی

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماریهای کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در سال 95-1394

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

3003970

11/7/95

15

علی جلیلیان

بررسی تاثیر تزریق اپیدورال متیل پردنیزولون استات در درمان رادیکولوپاتی ناشی از تنگی کانال نخاعی لومبار

 

دکتر محمد رضا اکرمی

مورد شاهدی

3004106

14/7/95

16

محسن پیرویسی

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک کودکان زیر 18 سال در تماس با بیماران  سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 95-1390

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

3004113

15/7/95