مصوب 1394

1

 یسری نادری

بررسی اپیدمیولوژِیک عفونت های همزمان ویروس هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B در مرکز تحقیقات بیماریهای کبد دانشگاه علوم پزشکی کر مانشاه طی سالهای 88 تا 93

دکتر بابک صیاد

توصیفی

در اولویت هست

2283

21/2/94

2

 هانیه مهاجر پور

بررسی علل و عوارض دیالیز صفاقی در نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع ) کرمانشاه در سالهای 92-84

دکتر سید ابوالحسن سید زاده

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

2282

21/2/94

3

سجاد محسنی زاده

بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری مستقیم و محاسبه ای در سنجش کلسترول ال ای دی

دکتر بابک ایزدی

تحلیلی

در اولویت هست

2364

22/2/94

4

مریم بهادری

بررسی میزان پاسخ به درمان در ژنوتایپ های مختلف ویروس هپاتیتC

دکتر بابک صیاد

تحلیلی مقطعی

در اولویت هست

3031

11/3/94

5

عیسی خالدی

بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان بستری شده به علت ترومای مغزی در بخش مراقبت های ویژه اطفال بیمارستان امام رضا وارتباط آن با پیامد بیماری در سال 87-93

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

3016

9/3/94

6

پژمان احمدی

بررسی وضعیت ایمنی در مقابل هپاتیت Bدر پرسنل بیمارستان امام رضای کرمانشاه در سال 1393

دکتر بابک صیاد

مشاهده ای توصیفی

در اولویت هست

3032

11/3/94

7

امیر حسین چیت گریان

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی E.Coli در کشتهای ادراری بیماران مبتلا به عفونت ادراری اکتسابی از جامعه بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 87 تا 91  

دکتر سید حمید مدنی

 

3017

9/3/94

8

ذکریا مهدوی

بررسی شیوع علل مرده زایی(stillbirth) در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) استان کرمانشاه در سال های 93 _ 1390

 

دکتر انیس الدوله نانکلی

توصیفی

در اولویت هست 182

4138

14/4/94

9

پریسا بختی

 

بررسی تظاهرات بالینی، پیامد و عوارض دارویی در بیماران مبتلا به سل  در بیمارستان امام رضا کرمانشاه

 

دکتر ماندانا افشاریان

توصیفی

در اولویت هست

28

4773

5/5/94

10

یوسف پر حسام و جواد محمدی

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد بستری شده و عوامل موثر بر مرگ و میر آن ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای (92-1389)

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی مقطعی

در اولویت هست 205

5462

27/5/94

11

حسنا السادات کیمیایی

بررسی علل و عوارض دیالیز در  کودکان تحت درمان دیالیز صفاقی حاد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از سال 84 تا 92

 

دکتر سید ابو الحسن سید زاده

توصیفی تحلیلی

در اولویت

168

5455

27/5/94

12

وحید شریفی

بررسی رابطه ی همودیالیزویافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه

دکتر حمید رضا عمرانی

تحلیلی مقطعی

دراولویت 37

22/6/94

6534

 

رکورد3002601

13

سروش عبدی

بررسی میزان شیوع وریدهای واریسی اندام تحتانی در معلمین مدارس متوسطه و کارمندان بانک شهرستان کرمانشاه در سال 1394 و ارتباط عوامل دموگرافیک و شغلی با شدت آن

دکتر عزت اله صادقی

توصیفی مقطعی

اولویت 44

24/6/94

6696

رکورد3002312

14

سیده نساء مرادی

   بررسی اقدامات تشخیصی درمانی انجام شده در موارد پاپ اسمیرهای غیر طبیعی ونتیجه  پیگیری دوسالانه بیماران در درمانگاههای آموزشی شهر کرمانشاه بین سالهای 85 تا 92

 

دکتر مریم زنگنه

مشاهده ای توصیفی

اولویت 44

8/7/94

7275

کد رهگیری 3002647

15

شقایق یزدانفر

بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژِی ادرار  در شناسایی سلولهای بدخیم

دکتر بابک ایزدی

توصیفی تحلیلی

در اولویت 192

18/7/94

7602

کد رهگیری 3002525

16

نیلوفر مهرافزون

بررسی کیفیت سلامت بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه قبل و بعد از جراحی هرنی دیسک  کمری در سال 1394

 

دکتر حمید رضا سعیدی

مشاهده ای توصیفی

اولویت 62

11/5/94

4938

کد رهگیری

3002697

17

آویسا علوی

بررسی مقایسه ایی تاثیر دو داروی ونلافاکسین و دولکستین بر نوروپاتی محیطی ناشی از شیمی درمانی

 

دکتر نگین فرشچیان

کار آزمایی بالینی

اولویت 45

7620

18/7/94

کد 3002699

18

مارال س سلیمانی

بررسی ارتباط  نسبت شمارش نوتروفیل به لنفوسیت با فاکتورهای پیشآگهی سرطان کولورکتال

 

دکتر نگین فرشچیان

توصیفی مقطعی

اولویت 45

7618

18/7/94

کد هگیری 3002700

19

سپیده تنهایی

بررسی تاثیر داروی ملاتونین در کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان

 

دکتر نگین فرشچیان

کارآزمایی بالینی

اولویت 45

 

8442

6/8/94

کد رهگیری3002749

20

نیلوفر کیانی

بررسی علل ایجاد فیستول وزیکوواژینال در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 1393-1384

 

دکتر زهره برتنی

توصیفی تحلیلی

اولویت 184

8691

13/8/94

رهگیری 3002767

21

مریم سهامی

بررسی شیوع علل خونریزی های گوارشی فوقانی و تحتانی در مراجعه کنندگان  به اورژانس  بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای1387 تا 1393

 

دکتر ساحل عسگری

توصیفی مقطعی

8440

6/8/94

رهگیری 3002773

22

سارا صیدی

 

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای ترومبوآمبولی مرتبط باحاملگی در بیماران بستری باترومبوآمبولی دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1389- 1393

 

دکتر فرحناز کشاورزی

توصیفی مقطعی

9101

25/8/94

کد رهگیری

3002811

23

خجسته احمدی

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال طی سال های

1393-1384 در شهر کرمانشاه

 

دکتر اشکان شیروئی

توصیفی

9804

22/9/94

کد رهگیری

3002915

24

پگاه الماسی

بررسی اثر روزه داری اسلامی بر بیماری آرتریت روماتوئید

دکتر شیرن عصار

تحلیلی

10141

3/10/94

کد رهگیری 3002926

25

مسلم احمدی

بررسی پیامد کوتاه مدت نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 1394

 

دکتر هما بابایی

توصیفی مقطعی

10144

3/10/94

کد رهگیری

3002932

26

شادی صیامی

بررسی ایمونوهیستوشیمی تومور مارکر Her2/neu  در تومورهای اولیه مغزی

 

 

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی

10229

7/10/94

کد رهگیری 3002939

27

سعید برهنه گرد

بررسی شیوع عفونت­های تنفسی در افراد HIV مثبت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال­های 93-1389

دکتر فیض اله منصوری

توصیفی مقطعی

10627

21/10/94

کد رهگیری

3002976

28

شیوا قنبری

بررسی  ریسک فاکتورهای مادری تاثیر گذار بر تاخیر رشد داخل رحمی (IUGR) در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 94-1390

 

دکتر نسرین جلیلیان

توصیفی

10624

21/10/94

کد رهگیری

3002978

29

محمد امیر کرانی

 

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به آنفلوانزا تحت درمان با Oseltamivir درشهرستان کرمانشاه طی سالهای94-1391

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

21/10/94

کد رهگیری 3002980

30

حدیث حیدرزادی

بررسی  اپیدمیولوژیک ریسک فاکتورهای مرتبط با احیاء نوزادان در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه سال95-1394

 

دکتر هما بابایی

توصیفی تحلیلی

26/10/94

کد رهگیری

3002981

31

علیرضا طالبی

بررسی پیامدهای مادری و جنینی حاملگی های ترم همراه با اولیگوهیدرآمینوس در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) طی سالهای 94-1390

دکتر انیس الدوله نانکلی

مورد شاهدی

21/10/94

کد رهگیری

3002983

32

احمد علیجانی

بررسی ارتباط بین سنگ سازی کلیه با میزان چربی  احشایی در افراد چاق

 

دکتر زهره برتنی

مورد شاهدی

28/10/94

کد رهگیری

3002987

33

احسان  شکری

بررسی شیوع مقاومت باکتریال در عفونت­های ادراری نان-کومپلیکه در بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در سطح شهر کرمانشاه

 

دکتر زهره برتنی

توصیفی مقطعی

29/10/94

کد رهگیری

3003001

34

یونس مرآتی

بررسی اپیدمیولوژیک موارد گزیدگی مار و عقرب در استان کرمانشاه در طی سالهای 94-1390

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

30/10/94

کد رهگیری

3003005

35

احسان زمانی

بررسی شیوع هایپرتانسیون پولمونری و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی کرمانشاه در نیمه اول سال 1395

دکتر سیما گل محمدی

توصیفی مقطعی

5/11/94

کد رهگیری

3003019

36

پردیس سهولی

بررسی عوامل خطرساز و پیامد های ناشی از بارداری جفت سرراهی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه در سال های 94-1390

دکتر نسرین جلیلیان

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

5/11/94

کد رهگیری

3003020

37

اروغان عینی

بررسی عوامل ایجاد عفونت محل زخم بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) ازسال 94-1390

 

دکتر نسرین جلیلیان

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

5/11/94

کد رهگیری

3003021

38

نرگس مرتضایی فر

بررسی ویژگی های سرطان‌های دستگاه تناسلی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه طی سالهای 94-1384

 

دکتر نگین رضاوند

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

5/11/94

کد رهگیری 3003022

39

جلاله حقیقی

بررسی پیامدهای هیدرونفروز جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی در نوزادان و شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی در سال 95

 

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی مقطعی

 

8/11/94

کد رهگیری

3003052

40

محمد سعید طهماسبیان

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به سپتی سمی بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 94-1390

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی مقطعی

11/11/94

کد رهگیری

3003054

41

مریم باقری

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان و برخی ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران زن مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه طی سال های ۱٣۹۴˗۱٣۸۵

 

دکتر اشکان شیروئی

توصیفی

11/11/94

کد رهگیری

3003055

42

نوید جمشید فر

بررسی یافته های اپیدمیولوژیکی و پاراکلینیکی موارد مشکوک به بوتولیسم در استان کرمانشاه در طی سالهای 94-1390

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی مبتنی بر داده ای موجود

17/11/94

کد رهگیری

3003073

43

زهرا فتحی

بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی و عوامل خطر مرتبط با آن دربیماران همودیالیزی شهرستان کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر سیما گل محمدی

توصیفی تحلیلی مقطعی

15/11/94

کد رهگیری

3003074

44

عرفان حیدری

بررسی مقایسه ای شیوع  میگرن در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر آرش بستانی

توصیفی  تحلیلی

17/11/94

کد رهگیری

3003077

45

محیا سهامی

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان معده در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1390 تا 1395

 

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی

17/11/94

کد رهگیری

3003078

46

سپیده اسماعیلی

بررسی مقایسه ای مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری مبتلا به کم کاری تیرویید با زنان سالم

دکتر نازنین رزازیان

تحیلیل مقطعی

17/11/94

کد رهگیری

3003080

47

سارا امیری

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک استئودیستروفی کلیوی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی تحلیلی

18/11/94

کد رهگیری

3003081

48

احمد رضایی نورآبادی

بررسی و پیگیری پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتلا به لوپوس در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سالهای 96-1395

 

دکتر مریم زنگنه

توصیفی

17/11/94

کدرهگیری

3003090

49

میثم اکبری

بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق مغزی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه غیرتروماتیک طی سال های 1390 تا 1394 در بیمارستان امام رضا علیه السلام

 

دکتر محمد غریب صالحی

مقطعی (گذشته نگر)

 

17/11/94

کد رهگیری

3003083

50

رضا معصومی

بررسی فراوانی اختلالات دریچه ای  قلب و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی کرمانشاه در نیمه اول سال 1395

دکتر سیما گل محمدی

توصیفی مقطعی

20/11/94

کد رهگیری

3003095

51

حدیث سیفی قبادی

بررسی تغییرات سطوح کلسیم وهورمون پاراتیرویید قبل و بعد  از عمل در بروز هیپوکلسمی پس از جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان امام رضا(ع)بین سالهای 94-1390

 

دکتر بهنام رضا مخصوصی

کوهورت گذشته نگر

21/11/94

کد رهگیری

3003109

52

زهرا آسیمه

بررسی پیامد های حاملگی بعد از حاملگی خارج از رحم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 1394-1384

دکتر نگین رضاوند

توصیفی

24/11/94

کد رهگیری

3003113

53

نسترن شهسواری

بررسی اپیدمیولوژی خونریزی تحت عنکبوتیه غیرتروماتیک و عوارض طی مدت بستری در مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه

 

دکتر رضا فتاحیان

توصیفی تحلیلی

25/11/94

کد رهگیری

3003125

54

منا کریمی

بررسی فراوانی سندرم پای بی قرار و ریسک فاکتورهای موثر بر آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سال 1395

 

دکتر نازنین رزازیان

توصیفی تحلیلی

25/11/94

کد رهگیری

3003126

55

محدثه محمدی

بررسی رابطه بین بیماری مالتیپل اسکلروزیس با سندرم پای بی قرار وعوامل مرتبط با آن

 

دکتر نازنین رزازیان

تحلیلی دو گروهی

26/11/94

کد رهگیری

3003128

56

حسنا عزیزی

بررسی برخی پیامدهای دراز مدت مرتبط با پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 90-1384

دکتر نگین رضاوند

کوهورت ذهشته نگر

26/11/94

کد رهگیری

3003129

57

لیلا ارغند

بررسی  فراوانی نوروبروسلوز و خصوصیات  بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

دکتر بابک  صیاد

توصیفی مقطعی

19/12/94

کد رهگیری

3003143

58

امیر ماهان سعدوندی

بررسی هزینه های مستقیم  MRI در بین پزشکان متخصص شهر کرمانشاه در 6  ماه اول سال 1394 در بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران

 

دکتر سیاوش وزیری

توصیفی

22/12/94

کد رهگیری

3003243

59

پگاه خدادادیان

بررسی میزان و تنوع آنتی بیوتیک های خوراکی و تزریقی در بین پزشکان شهر کرمانشاه در بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1394

دکتر سیاوش وزیری

توصیفی

22/12/94

کد رهگیری

3003242

60

سمانه کریمی

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی درمبتلایان به  هپاتیت مزمن C قبل و حین درمان با رژیم های حاوی اینترفرون

 

دکتر بابک صیاد

توصیفی

24/12/94

کد رهگیری

3003257