1393

1

نسرین کرد

مقایسه ریسک فاکتورهای بی اختیاری ادرار با بی اختیاری اضطراری ادرار در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه بی مارستان امام رضا (ع)

دکتر فیروزه ویسی

تحلیلی مقطعی

اولویت نیست

27/1/93

1506

 

2

پریسا محمدی

بررسی میزان عوارض تعبیه کاتتر دیالیز صفاقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام ر ضا (ع) کرمانشاه

دکتر عزت اله صادقی

توصیفی

اولویت نیست

8/2/93

1947

 

3

آفاق فرحی

بررسی شیوع عفونت کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران  اسهالی بستری بیمارستان امام رضا (ع) در شهر کرمانشاه در سال 93و 94

دکتر ساحل عسگری

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

2/4/93

3863

 

4

یزدان حیدری

بررسی بیماران بزرگسال مشکوک به آرتریت سپتیک در بیمارستان امام رضا (ع ) طی سال 1392

دکتر سید حمید مدنی و دکتر احسان ملکیان زاده

توصیفی مقطعی

اولویت نیست

11/3/93

3127

 

5

الهه عباسی

بررسی سیر بالینی بیماری کلیه مولتی سیستیک دیسپلاستیک در کودکان بین سالهای1377- 1391

دکتر سید ابوالحسن سید زاده

Case series

در اولویت هست

11/3/93

3130

 

6

مریم خسروی

بررسی فراوانی و عوارض تبدیل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک به عمل جراحی باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای 1390الی1393

دکتر بهنام رضا مخصوصی

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

11/3/93

3126

 

7

نگین میره بیگی

بررسی فراوانی کشت خون مثبت در بیماران بستری یا سندرم های بالینی عفونی در ب امام رضا (ع) از سال 88 تا 91

دکتر بابک ایزدی

توصیفی مقطعی

در اولویت نیست

26/3/93

3632

 

8

ماریا اژدری

بررسی توزیع پلی مورفیسم ژن اینترلوکین B28 در مبتلایان به هپاتیت مزمن C و تاثیر آن در نتیجه درمان بیماران

دکتر بابک صیاد

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

2/4/93

3867

 

9

محمد پژمان صدری

بررسی شیوع عفونت همزمان هپاتیت های B و D در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی در استان کرمانشاه در سال 1393

دکتر ماندانا افشاریان

توصیفی

در اولویت هست

2/4/93

3862

 

10

داود عبدلمالکی

بررسی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در طی سالهای 1370 تا 1392 در بیمارستانهای فارابی و امام رضا (ع)

دکتر داریوش افشاری

توصیفی

در اولویت نیست

2/4/93

3866

 

11

بهاره یاوری

بررسی اثر پروفیلاکتیک داروی لوتیراستام بر میگرن کودکان 4 تا 14 ساله

دکتر مصطفی صدیقی

کار آزمایی بالینی

در اولویت هست

17/4/93

4331

29/7/93

11771

ارسال مجدد

 

12

منا فیضیان

بررسی مقایسه ای میزان عوارض زایمان در سزارین های تکراری

دکتر مریم زنگنه

تحلیلی آینده نگر

در اولویت هست

17/4/93

4333

 

13

علی دولتی

بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک های کواگولاز منفی درنمونه های خون و ادرار جداشده از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) درسال 1391

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

4584

24/4/93

 

14

محمد علی عطایی

بررسی موارد گزارش شده سیاه سرفه در اطفال در سالهای 1387-1392 در استان کرمانشاه

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

در اولویت هست

3980

4/4/93

 

15

نازنین کامکار

بررسی رابطه سابقه فامیلی پره اکلامپسی در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

دکتر نگین رضاوند

همگروهی خانوادگی

در اولویت هست

4724

29/4/93

 

16

فاطمه برزویی

بررسی مقایسه ای وزن ، قد و دور سر نوزادان متولد شده از زنان با سابقه سزارین و زایمان طبیعی در زایمان دوم

دکتر نگین رضاوند

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

4727

29/4/93

 

17

نازنین بختیاری نیا

بررسی پیش آگهی زود رس و عوامل خطر مرتبط با تولد نوزادان کم وزن

دکتر هما بابایی

Case control

 در اولویت نیست

4729

29/4/93

 

18

 زهرا طهماسبیان

بررسی شیوع سندرم تونل کارپال در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو در سال 1392

دکتر ساحل عسگری

توصیفی

در اولویت نیست

12/5/92

 

 

19

سهیلا پرهام

بررسی فراوانی عوامل خطر مرتبط با هیپربیلی روبیمی در نوزادان تحت تعویض خون قرار گرفته در بیمارستن امام رضا (ع) کرمانشاه طی سالهای 92-88 

دکتر هما بابایی

توصیفی

در اولویت هست

5428

22/5/93

 

20

خرامان صالحی

بررسی مقایسه ای ریسک فاکتورهای موثر بر افزایش ضخامت اندومتر در زنان سنین تولید مثلی و زنان یائسه

دکتر فیروزه ویسی

تحلیلی مقطعی

در اولویت هست

5431

22/5/93

 

21

سحر محمدی

« بررسی الگوی درگیری رادیوگرافی ساده قفسه سینه در بیماران اسمیر مثبت از نظر باسیل سل طی سالهای 1388-1392 در بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر بابک ایزدی

دکتر احسان ملکیان زاده

توصیفی

در اولویت هست

5427

22/5/93

 

22

مریم نوری

« بررسی فراوانی اسینتوباکتر در بیماران مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور بستری در ICU در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 1388-1392

دکتر بابک ایزدی

دکتر احسان ملکیان زاده

توصیفی

در اولویت هست

5424

22/5/93

 

23

سمیه حسینی

« بررسی یافته های فلوسیتومتری در بیماران لوکمی بستری یا مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی استان کرمانشاه در سال های 92-91

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

5827

3/6/93

 

24

عبدالباقی خاکزاد

بررسی  ویژگیهای اپیدمیولوژیک  تنگی هیپرتروفیک پیلور اطفال در بیمارستان های امام رضا ( ع ) و دکتر کرمانشاهی در بین سالهای 1385 تا 1392

دکتر امید امان الهی

توصیفی

در اولویت نیست

6060

9/6/93

 

25

جابر کاظمی

بررسی موارد اپیدیدمیوارکیت بروسلایی بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) طی 5 سال گذشته ( 92-88 )

دکتر فیض اله منصوری

توصیفی

در اولویت هست

10212

23/6/93

 

26

طاهره پارسا جم

بررسی رابطه نوع زایمان با بروز پره اکلامپسی و پره ترم لیبر در زنان باردار در زایمان دوم

دکتر نگین رضاوند

Historical cohort

در اولویت هست

10605

31/6/93

 

27

مهنا دهقان

بررسی علل مرگ و میر نوزادان بستری شده دربخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه  طی سالهای 1390 لغایت 1392

دکتر هما بابایی

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

11837

30/7/93

 

28

زهره حبیبی شمس

بررسی رابطه شاخص توده بدنی (BMI) مادر باردار با عوارض بارداری در عرصه پزشکی جامعه نگر

دکتر نگین رضاوند

تحلیلی

در اولویت هست

12222

14/8/93

 

29

محمد رضا سطان آبادی

« بررسی اتیولوژی سکته مغزی ایسکمیک در بالغین جوان 15 تا 45 سال بستری در بخش نورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سالهای  1385 تا 1392

دکتر پیام ساری اصلانی

توصیفی

در اولویت هست

12558

22/8/93

 

30

پروین خسروی فر

بررسی میزان شیوع عوارض غیر عفونی تزریق فراورده های خونی در بیماران مبتلا به تالاسمی در بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه در سال 1393

دکتر محمد رضا گلپایگانی

توصیفی تحلیلی

دراولویت هست

12658

25/8/93

 

31

بهزاد سلیمانی

« مقایسه تاثیر وضعیت قرارگیری طاق باز و دمر در نوزادان نارس تحت فشار مثبت مداوم راه هوایی ازطریق بینی برمیزان اشباع اکسیژن شریانی ،تعداد تنفس وضربان قلب

دکتر هما بابابی

کارآزمایی بالینی خود شاهد

دراولویت هست

13366

10/9/93

 

32

الهه بسامی

« بررسی سطح هورمون های تیروئیدی و رابطه آن با گنادوتروپین جفتی انسانی در بیماران با مول هیداتیدی فورم

دکتر انیس الدوله نانکلی

توصیفی  تحلیلی

در اولویت هست

13368

10/9/93

 

33

سید ساجد مرتضایی

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن مراجعه کننده به بیمارستان  محمد کرمانشاهی طی سالهای 93-94

دکتر حمید رضا مرتضوی

توصیفی تحلیل

در اولویت هست

14216

7/10/93

 

34

نازلی آتش زر

بررسی فراوانی انواع حوادث عروق مغزی در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 90 تا 92

دکتر نازنین رزازیان

توصیفی

در اولویت هست

15204

30/10/93

 

35

روژانو محمودی

بررسی فراوانی و مشخصات ضایعات غیر توموری پوست و مخاط بیوپسی شده ارسالی به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 1391 الی 1393

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی

در اولویت هست

15211

1/11/93

 

36

حسن ریحانی

«  بازنگری نمونه های پاپ اسمیر جهت تعیین درصد منفی کاذب در بیماران مبتلا به ضایعات دیس پلاستیک و نئوپلاستیک سرویکس مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 92-1388

دکتر بابک ایزدی

توصیفی

در اولویت هست

15201

30/10/93

 

37

پرنیان مرادی

بررسی فراوانی حاملگی های نابجای خارج لوله ای و عوامل مرتبط با ان در م آ د امام رضا (ع) طی سالهای 93-89

دکتر انیس الدوله نانکلی

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

15203

30/10/93

 

38

شهره دژانگاه

بررسی مقایسه ای پیامدهای مادری- جنینی در زنان با پلاسنتا پرویای قدامی و خلفی در م آ د امام رضا (ع) کرمانشاه (93-87) 

دکتر انیس الدوله

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

15631

14/11/93

 

39

مهدیس اکرمی

بررسی وضعیت قاعدگی و باروری در زنان HIV مثبت در کرمانشاه

دکتر فیروزه ویسی

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

15633

14/11/93

 

40

نگین معقولی

« بررسی اپیدمیولوژیک سقط سه ماهه اول و دوم طی سالهای 94-85 در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمانشاه

دکتر نگین رضاوند

توصیفی

در اولویت هست

15400

7/11/93

 

41

نگار صفری

ببررسی فراوانی اندوکاردیت عفونی با کشت خون مثبت در بیمران بستری در ب امام رضا (ع) کرماشناه از سال 86-91

دکتر سید حمید مدنی

توصیفی

در اولویت نیست

15398

7/11/93

 

42

الناز تابعی

بررسی فراوانی آترزی دئودنوم در نوزادان بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمانشاه طی سالهای 93-86 

دکتر امید امان الهی

توصیفی

در اولویت هست

15781

20/11/93

 

43

زهرا شکر بیگی

«  بررسی فراوانی آترزی مری در نوزادان بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمانشاه طی سالهای 93-86 

دکتر امید امان الهی

توصیفی

در اولویت هست

15779

20/11/93

44

محمد رضا انور

بررسی فراوانی عوامل خطر ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) در سال 92

دکتر ساحل عسگری

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

16029

27/11/93

17061 24/12/93

 

2290

21/2/94

 

45

سمیه شبرندی

بررسی انواع موربید یتی شدید در زنان باردار بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) طی 5 سال گذشته(1388تا1392)

دکتر فرحناز کشاورزی

توصیفی تحلیلی

در اولویت هست

16163

30/11/93

 

46

مهیار تقوایی

بررسی شیوع آلرژن های استنشاقی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در کرمانشاه در سال 94-93

دکتر حمید رضا مرتضوی

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

16376

5/12/93

کمیته اخلاق 3/12/93

 

47

نگین بختیاری

بررسی تاثیر سالین 3% و سالبوتامول در درمان بیماران مبتلا به برونشیولیت حاد

دکتر حمید رضا مرتضوی

کار آزمایی بالینی یک سو کور

در اولویت نیست

16378

5/12/93

کمیته اخلاق 3/12/93

 

48

بهنام امینی

سیما ارشادی

بررسی شیوع سندرم متابولیک و عوارض مزمن دیابت در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان کرمانشاه در سالهای 1388 - 1393

دکتر مهر علی رحیمی

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

16436

6/12/93

 

49

آمنه امیری

بررسی عوارض مادری و جنینی حاملگی های همراه با فیبروم رحمی در زنان بستری  شده در  بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 93-85

دکتر انیس الدله نانکلی

توصیفی مقطعی

در اولویت هست

17060

24/12/93

 

50

فریدون فتحی

ب«« بررسی سیر بالینی و پاسخ به درمان اختلال ترومبوسیتوز اساسی در بیماران مراجعه کننده کلینیک بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا(ع)و کلینیک مهدیه شهرستان کرمانشاه از سال 1384 تا سال 1393  

دکتر مظفر ازنب

توصیفی

در اولویت هست

17190

26/12/93