مصوب 1392

ردیف

اسامی دانشجویان

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تحویل پایان نامه

 

1

معصومه قادری احسان پور

بررسی اثربخشی و سلامت رژیم ترکیبی پگ اینترفرون به همراه ریباویرین در درمان هپاتیت مزمن C در مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی

دکتر بابک صیاد

19/1/92

ش نامه1274

 

 

2

سعید فرج الهی

تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک ، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به سپسیس بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سالهای 90-85

دکتر فیض اله منصوری

2/2/92

ش نامه 1688

 

 

3

سپهر نوابی فر

تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک ، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به مننژیت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سالهای 90-85

دکتر فیض اله منصوری

2/2/92

ش نامه 1689

 

 

4

فاضل بابا زاده

بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص مقابله با برخی برخی حوادث در کودکان سال 1392

دکتر سهیلا رشادت

23/2/92

ش نامه 2246

 

 

5

سید اشکان حقیقی

بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص پیشگیری از  برخی برخی حوادث در کودکان سال 1392

دکترسهیلا رشادت

23/2/92

ش نامه 2244

 

 

6

نرگس شعبان پور

بررسی فراوانی انواع سردرد  در زنان حامله بستری و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 90-88

دکتر نسرین جلیلیان

6/3/92

ش نامه 2687

 

 

7

مقصود عزتی

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان کرمانشاه در سال 1391

(طرح تحقیقاتی و پایان نامه )

 

دکتر محمدرضا گلپایگانی

28/3/92

ش نامه 3263

 

 

8

آرام السادات معراجی

بررسی میزان بروز خونریزی مغزی دربیماران مبتلا به ترومبوسینوس های وریدی مغز حین درمان با آنتی کوآگولان

دکتر داریوش افشاری

2/6/92

ش نامه 5246

 

 

9

حسین رحیمی

عنوان  بررسی اپیدمیولوژیک ، کلینیک و پاراکلینیک بیماران مبتلا به بیماری پای دیابتی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در طی        سالهای 90-85

دکتر فیض اله منصوری

10/6/92

ش نامه 5436

 

 

10

مرجان رشیدی

بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د و فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستان

دکترنگین فرشچیان

13/6/92

ش نامه 5574

 

 

11

ناهید بهمنی

بررسی اثر داروی ال اسپارژیناز بر روی پروفایل چربی در کودکان مبتلا به ALL  مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی

دکتر محمد رضا گلپایگانی

13/6/92

ش نامه 5571

 

 

12

سحراحمدی

بررسی ارتباط وزن کم زمان تولد و سندرم نفروتیک در کودکان

دکتر نگین رضاوند

13/6/92

ش نامه 5569

 

 

13

رقیه امینی

بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی

دکتر نگین رضاوند

5/9/92

8326

 

 

14

مارال نیک فرجام

بررسی فراوانی انواع گلومرونفریتها در نمونه های بیوپسی کلیه ارسالی به م ا د امام رضا ع از سال 89-91

دکتر سید حمید مدنی

21/6/92

 ش نامه 5717

 

 

15

کریم زمانفر

بررسی فراوانی حاملگی مول هیداتیفرم و تظاهرات بالینی آن در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 91-87

دکتر انیس الدوله نانکلی

26/6/92

ش نامه5829

 

 

16

سمیرا صادق زاده

بررسی سیر بالینی هماچوری میکروسکوپی ایزوله در کودکان مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی نفرولوژی کودکان شهر کرمانشاه بین سالهای 91-81

دکتر سید ابوالحسن سید زاده

28/6/92

 ش نامه 5891

 

 

17

ابوذر خدایی

اارزیابی پیامدهای کارگذاریIVC filter در بیماران بستری شده دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سالهای 85-91

دکتر عزت اله صادقی

31/6/92

ش نامه 5993

 

 

18

شهاب فیضی

بررسی مقایسه ای نتایج درمان سرطان پستان در دو روش ماستکتومی و جراحی حفظ پستان

دکتر نسرین امیری فرد

22/7/92

6768 ش نامه

 

 

19

مراد بابایی

تعیین ویژگی های سرطان پستان در زنان جوان زیر 35 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بین سالهای 1380 تا 1390

دکتر نسرین امیری فرد

13/8/92

7486

 

 

20

صبا جمشید بیگی

« بررسی برخی پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتلا به عفونت HIVطی سالهای 91-81 در کرمانشاه

دکتر مریم زنگنه

13/8/92

7483

 

 

21

رسول طهماسبیان

بررسی اپیدمیولوژی مصرف کنندگان آی یو دی لوونورژسترول و پیامدهای آن در مراجعین به کلینیک وِ یژه دانشگاه 

دکتر فیروزه ویسی

25/8/92

7868

 

 

22

فردین آخرتی

بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1390

دکتر نازنین رزازیان

2/9/92

8188

 

 

23

سجاد کاظمی

بررسی عوارض بیوپسی بسته کلیه تحت هدایت سونوگرافی درکودکان  ونوجوانان در بیمارستان امام رضا (ع)از سالهای 1391-1384

دکتر سید ابوالحسن سید زاده

5/9/92

8308

 

 

24

بیستون شفیعی

بررسی یافته های اکو کاردیوگرافی دربیماران میتلا به سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 1390

دکتر نازنین رزازیان

12/9/92

8543

 

 

25

مهسا قاسمی

بررسی انواع تروماهای ژنیتال در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سالهای 91-86

دکتر طراوت فاخری

24/9/92

8878

 

 

26

اکبر نادری روش

بررسی بستری و عوامل تاثیر گذار بر مرگ و میر در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از سال 92-87

دکتر علی کرباسفروشان

17/10/92

9668

 

 

27

آرام سلیمی

پیگیری 6 ماهه تاثیر میدان مغناطیسی ضربانی بر روی پارستزی بیماران مبتلا به ماتیپل اسکلروزیس پس از قطع درمان

دکتر داریوش افشاری

23/10/92

9860

 

 

28

خالد بابایی

بررسی اپیدمیولوژِی و نتایج عمل بیماران پرفوراسیون زخم پپتیک جراحی شده در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سالهای 85 تا 90

دکتر عزت اله صادقی

23/10/92

9861

 

 

29

حامد احمدیان

بررسی اپیدمیولوژِی و نتایج بیماران آنوریسم شکمی  جراحی شده در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه طی سالهای 85 تا 90

دکتر عزت اله صادقی

23/10/92

9859

 

 

30

نیما نادری

بررسی اپیدمیولوژی موارد سرطان مثانه دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه از سال 89-91

دکتر مظاهر رمضانی

20/11/92

10798

 

 

31

محمد علی هویه کار

بررسی موارد تب ناشناخته کلاسیک و تشخیص نهایی آنها در بخش عفونی بیمارستان امام رضا  (ع) کرمانشاه در سالهای 91-90 

دکتر فیض اله منصوری

21/12/92

12202

 

 

32

پیام عباد زاده

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تنگی شریان کاروتید در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک بستری شده دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سالهای 91-90 

دکتر نازنین رزازیان  

21/12/92

12207

 

 

33

علی پیرانی

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک تومورهای بدخیم پوستی در مراکز پاتولوژی وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه  

دکتر بابک ایزدی

21/12/92

12204