مصوب 1388

ردیف

اسامی دانشجویان

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تحویل پایان نامه

1

شجاع الدین نجفی

 

 

بررسی شیوع خروج هوا از واژن و برخی فاکتورهای خطر مرتبط با آن  در مراجعین به درمانگاه بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 1388

 

دکتر فیروزه ویسی

تحویل شد

15/2/88

1286

2

روناک میلادی

بررسی علل بستری بیماران با تشخیص مامایی در بخش مراقبتهای ویژه و پیامد آنها بر اساس معیار آپاچی دو در سال 1387 در بیمارستان امام رضا(ع)

 

دکتر فیروزه ویسی

30/2/88

1774

3

سارا ستوده

بررسی فراوانی تروما و پیامدهای ناشی از آن در بارداری در شهرستان کرمانشاه طی سالهای 88-1385

 

دکتر مریم زنگنه

4/4/88

3528

 

 

 

 

4

مریم عبدی

بررسی وضعیت سلامت پرسنل حرف پزشکی بیمارستانهای امام رضا(ع) و امام خمینی (ره)در سال 1388

دکتر سیاوش وزیری

11/4/88

3736 ش نامه

 

 

 

 

 

 

5

عبد علی زمانی شیوا

بررسی اپیدمیولوژیک جذام در استان کرمانشاه در طی سالهای 87-1377

 

دکتر کیقباد قدیری

30/4/88

4186 ش نامه

6

پوریا راد منش

بررسی شکایات اورولوژیک در کرمانشاه طی 20 سال گذشته

 

دکتر جوادزرگوشی

15/5/88

4272

7

سعیدنجاتی صفا

بررسی پیامدهای مادری و جنینی درزنان بارداردچار سوختگی بستری شده در بیمارستانهای کرمانشاه طی سالهای 82-87

 

دکتر نگین رضاوند

16/6/88

5802

8

آزاده میرانی

بررسی رابطه شاخص توده بدنی مادر با دقت تخمین بالینی وزن جنین در حاملگی های ترم

 

دکتر مریم زنگنه

16/6/88

5801

9

شیلان حاصلی

بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها و تطابق آنها با نتایج کشت و آنتی بیوگرام در بخش عفونی بیمارستان امام رضاکرمانشاه 1385و1386

 

دکتر سیاوش وزیری

16/7/88

 7141

10

جبار پارسه

تعیین تاثیر داروهای ضد صرع جهت بررسی مقایسه ای برسطح سرمی ویتامین D و کلسیم در کودکان مصروع وسالم

 

دکتر نازنین رزازیان

23/7/88

 

7359

11

طیب حسینی

بررسی منابع خطا در آزمایشگاه بالینی م. آ. .د امام رضا ع کرمانشاه در سال 1387

دکتر سید حمید مدنی

2/8/88 

7732

 

12

محسن شاخدابنده

بررسی نتایج درمانی تک دوز عضلانی متوتروکسات برحاملگی نابجای لوله ای و عوامل مرتبط با آن

دکتر انیس الدوله

4/8/88

ش نامه 7820

 

13

هانیه رضایی و زینب سوهانی

بررسی مقایسه ای میزان بی اختیاری استرسی ادرار واژینال  و سزارین انتخابی

 

دکتر فرحناز کشاورزی

27/8/88

ش نامه 8903

14

سارا مستوفی

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی پیش از بارداری مادر و اندازه دور سر نوزاد

 

دکتر نگین رضاوند

6/11/88

ش نامه 11437

15

آمنه بابلی

بررسی نتایج عمل جراحی آنوریسم شریان فمورال بر روی بیماران با سوء مصرف مواد وریدی در شهرستان کرمانشاه در سال 1388

 

دکتر عزت ا.. صادقی

18/11/88

ش نامه 11915

 

16

 مرجان توسلی

بررسی کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام رضا ع و امام خمینی ره کرمانشاه در سال 1389

دکتر حمیدرضا عمرانی

27/11/88

ش نامه

012119