اعضای شورای پژوهشی در سال 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

نقش در شورا   CV  عکس

 

دکتر خسرو فرهادی   بیهوشی دانشیار  رئیس شورا     12  

2

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

   
صائب
دکتر صائب  

 

3

دکتر سید رضا باقری

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

     باقری

 

4

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

    سعیدی  

 

5

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

 
حیدری
 
 حیدری2

 

6

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

 
نادری پور
 
نادری پور2  

 

7

آقای محمود فخری

ارشد اتاق عمل

هیئت علمی- مربی

 
فخری
 
فخری 2  

 

8

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

    تصویر دکتر صالحی  

 

9

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

   
غلامی
غلامی2  

 

10

دکتر فرید عباسی

روانشناس بالینی

     

 

11

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

 
عظیمی وقار
 

 

12

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

   
ذکایی
ذکایی2  

 

13

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

     

 

14

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

  موسی پور   
موسی پور11

 

15

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

   
خبیری
 

 

16

دکتر جواد امینی سامان

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

     

 

17

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

   
علیمحمدی
 علیمحمدی2

 

18

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

   
منتظری
منتظری2  

 

19

دکتر سوسن محمودی

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

   
محمودی
محمودی2  

 

20

دکتر مریم رحمتی نژاد

بیهوشی

هیئت علمی-استاد یار

     

 

21

دکتر ایران چنیده

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

     

 

22

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

   
حیدری مقدم
 

 

23

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

   
روزبهانی
روزبهانی  

 

24

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

    رفیعی  

 

25

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

     

 

26

دکتر ماریا شیروانی

عفونی

هیئت علمی-استادیار

     

27

دکتر محمدرضا اکرمی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی-استادیار

     

28

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

    تبریزی  

29

دکتر محمدرسول خزاعی

هیئت علمی-استادیار

     

30

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

هیئت علمی-استادیار

     

31

دکتربرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

     

32

دکتر محمدرضا رضایی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

     

33

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

     کوهی

34

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

 
پورمیرزا
 
 پورمیرزا2

35

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

 
گودرزی
 
گودرزی2  

36

دکتر محسن ژاله

هیئت علمی-استادیار

 
ژاله
 
ژاله2  

37

دکتر بابک نظری

پزشکی هسته ای

هیئت علمی-استادیار

    نظری