اعضای شورای پژوهشی در سال 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

 نقش در شورا  CV  عکس
 1  دکتر خسرو فرهادی  بیهوشی  دانشیار رئیس شورا   
12

2

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

 عضو شورا  
صائب
دکتر صائب  

3

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

  عضو شورا    سعیدی

4

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

  عضو شورا  
حیدری
 حیدری2

5

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

  عضو شورا   نادری پور2  

6

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

دبیرشورا
  تصویر دکتر صالحی  

7

دکتر علی غلامی

بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
غلامی
غلامی2  

8

دکتر آرش کوهی

جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا    کوهی

9

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
عظیمی وقار
 

10

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- دانشیار

  عضو شورا  
ذکایی
ذکایی2  

11

دکتر رضا فتاحیان

جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا    

12

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا    

13

دکتر سید سعید خبیری

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
خبیری
 

14

دکتر احسان علیمحمدی

جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
علیمحمدی
علیمحمدی2  

15

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
منتظری
منتظری2  

16

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا    

17

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

  عضو شورا  
روزبهانی
روزبهانی  

18

دکتر هومن رفیعی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

  عضو شورا    رفیعی

19

دکتر رضا فرهمندراد

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

  عضو شورا    

20

دکتر شهروز تبریزی

طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

  عضو شورا    تبریزی

21

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

  عضو شورا  
پورمیرزا
پورمیرزا2  

22

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

  عضو شورا  
گودرزی
گودرزی2