مشاوران واحد در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مشاوره

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

تلفن همراه

تعدادمشاوره

تعدادمقالات و طرح های منتج از مشاوره

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

پروپوزال نویسی

جستجوی­ منابع الکترونیکی

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

اخلاق در پژوهش های پزشکی

دکتری تخصصی(Ph.D)

فیزیک پزشکی

08338367984-90

 

داخلی:460

2  دکتر مهدی نعلینی    دکتری تخصصی(Ph.D)

اپیدمیولوژی 
 08338367984-90

داخلی:460

   

3

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره اپیدمیولوژی

مشاوره آمار

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

دکتریتخصصی(Ph.D)

اپیدمیولوژی

08338367984-90

داخلی:460

4

دکترشهلا صفری

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

اخلاق در پژوهش های پزشکی

دکتری تخصصی آمارزیستی

08338367984-90

داخلی:460

5

دکتر خسرو فرهادی

مشاوره سابمیت و پیگیری چاپ مقالات 

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

تخصص بیهوشی

09183396355

6

فرخنده صالحی

سامانه پژوهان

مشاوره پروپوزال نویسی

مشاوره امورکامپیوتری

جستجوی­منابع الکترونیکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

09187236206

دکتر رویا صفری

 

       دکتری تخصصی(Ph.D)

اپیدمیولوژی

08338367984-90 

8  دکتر یحی سلیمی   دکتریتخصصی(Ph.D)
اپیدمیولوژی
     
 مهدی نادری  مشاوره اپیدمیولوژی

مشاوره آمار

مقاله نویسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  09183396355    
10 فاطمه صیادی پور 

پروپوزال نویسی

جستجوی­منابع الکترونیکی

مقاله نویسی 
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی   09101592945