برنامه راهبردی

با توجه به اینکه رسالت اصلی مراکز توسعه تحقیقات بالینی تسهیل روند پژوهش در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه هاست . یکی از راهکارهای تسهیل این روند، مجهز کردن پژوهشگران و افراد علاقه مند به پژوهش، به ابزارهای لازم برای انجام پژوهش است . مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت ا...طالقانی و امام علی(ع) با توجه به رسالت و چشم انداز درازمدت خود، برنامه توانمندسازی پژوهشی نیروی انسانی شاغل در بیمارستان را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس نیازسنجی های انجام شده و بررسی وضعیت کنونی، نیروی انسانی در ۴ گروه هدف با نیازمندی های مشترک طبقه بندی شدند: پرستاران ، اعضای هیئت علمی و متخصصین، دستیاران و دانشجویان. برنامه تفضیلی هریک از گروه های هدف با توجه به ارزشیابی های دوره ای و به فراخور نیازهای فراگیران به روزرسانی خواهد شد.

                           **هدف ما نهادینه کردن نگرش پژوهشی در بخشهای بالینی است**

ما مصمم هستیم با توانمندسازی دانش پژوهان ضمن حفظ ارزشهای اخلاق در پژوهش، بستر مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی پژوهش های بالینی فراهم آوریم.
به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت های موجود در بیمارستان، اهداف این واحد به شرح ذیل می باشد:

ü     توانمندسازی اعضاء هئیت علمی به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش های بالینی

ü     ایجاد و توسعه سیستم ثبت اطلاعات بیمارستانی بعنوان منبع اولیه در داده های پژوهشی

ü     تقویت روحیه همکاری بین اعضاء هیات علمی جهت نیل به مقاصد مشترک

ü     ایجاد پل ارتباطی بین رشته های پایه و بالینی برای رسیدن به پروژه های کاربردی

ü     تقویت موازین اخلاق در پژوهش های بالینی بر مبنای روشهای علمی و اصول اعتقادی

ü     برنامه ریزی در جهت تقویت پژوهش های بالینی مشترک با علوم پایه و صنعت

ü     ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی

ü     توانمندسازی پژوهشگران در امور پژوهش

ü     توسعه زیربنای ارتباطی و توسعه همکاری­های فی ما بین مراکز پژوهشی کشور

اهداف اجرایی جهت دستیابی به این مهم:

·        ارائه خدمات کامپیوتری

·        بکارگیری نیروهای آمار و اپیدمیولوژی در واحد

·        استفاده از متخصصین مرکز آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه

·        مشاوره در زمینه متدولوژی طرح تحقیقاتی

·        مشاوره در زمینه  چگونگی اجرای طرح و گزارش نویسی

·        مشاوره در زمینه شیوه مشکل‌یابی و چگونگی پروپوزال نویسی

·        مشاوره در زمینه های مختلف مقاله نویسی

·        مشاوره در زمینه Submit مقالات و سایر مراحل مربوط

·        بررسی علمی و نیز ساختاری مقالات انگلیسی و فارسی

·        مشاوره جهت چگونگی انتخاب مجلات معتبر براساس مقاله

·         برگزاری کارگاه های آموزشی شامل:

o       روش تحقیق

o       پروپوزال نویسی

o       مقاله نویسی

o       جستجوی منابع

o       اخلاق در پژوهش

o       رفرنس نویسی

o       آشنایی با سامانه دیجیت

o       انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

o        و ...

اهداف آینده

  • کوشش در جلب توجه و همکاری دانشجویان علاقمند به پژوهش
  • جلب مشارکت دستیاران و پزشکان در برنامه پزشک پژوهشگر
  • جلب مشارکت بیشتر اعضاء هیئت علمی در ارائه تجربیات پژوهشی
  • توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی بویژه تحقیقات چند بخشی
  • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز پژوهشی
  • تلاش در جهت جذب منابع مالی و انسانی در حیطه تحقیقات بالینی
  • برگزاری کنفرانسهای درون دانشگاهی جهت ارائه مقالات چاپ شده در مجلات برتر با هدف تشویق محققین موفق