برنامه حضوری مشاوران واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع ارائه مشاوره

 آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

 تلفن

 روز و ساعت حضور

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت 8-14

2

دکتر مهدی مرادی نظر

مشاوره مقاله نویسی،  مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

  08338367984

داخلی: 460

یکشنبه و سه شنبه

ساعت10-14

3

دکتریحیی سلیمی

مشاوره آمار آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مشاوره ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

08338367984

داخلی: 460

شنبه ها ودوشنبه ها

4 دکتر محمدباقر حیدری
اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی  فوق تخصص جراحی پلاستیک  08338367984

داخلی: 460

 

5

دکتررویا صفری

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره مقاله نویسی،مشاوره آمار و آنالیز داده ها

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

08338367984

داخلی: 460

چهارشنبه ها و پنج شنبه ها

6

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

ارشد اپیدمیولوژی

  08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14

7

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان و سامانه دیجیت

ارشد روانشناسی بالینی

 09187236206

 08338367984

داخلی: 460

شنبه تا پنج شنبه

ساعت 8-14