قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره بصورت الکترونیکی

مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 

 

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم جهت مشاوره الکترونیکی میتوانند با ارسال پیام یا ایمیل به آدرس های زیر اقدام نمایند:

           ارسال پیامک:   09187236206

 

 

        

 

 crdu.taleghani@gmai.com

 farkhonde.salehi@gmail.com

sszahabi@gmail.com

m.naderi51@yahoo.com 

 

و یا از طریق سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(پژوهان) سوالات خود را در قالب نامه برای واحد(دکتر خسرو فرهادی) ارسال نمایند تا در اسرع وقت توسط مشاوران واحد به آنها پاسخ داده شود

 سامانه پژوهان

فلوچارت مشاوره غیرحضوری