برنامه زمانبندی مشاوره ی حضوری/غیر حضوری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

روز و ساعت حضور در واحد

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

دکتری تخصصی(Ph.D)

فیزیک پزشکی

چهارشنبه ها و پنجشنبه ها

8 صبح الی 14

2

دکتر محمدباقر حیدری

جستجوی منابع الکترونیک، اپیدمیولوژی و متدلوژی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

یکشنبه ها 10 الی 14

سه شنبه ها 8 الی 11

3

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

همه روزه 8 الی 14

4

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

همه روزه 8 الی 14

 

 

 مشاوره الکترونیکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - واحد حمایت از ...

                                                       

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

ایمیل

روز و ساعت ارائه مشاوره

1

دکتر صالح صالحی ذهابی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

sszahabi@gmail.com

شنبه تا پنج شنبه

8 صبح الی 14

2

دکتر محمدباقر حیدری

جستجوی منابع الکترونیک، اپیدمیولوژی و متدلوژی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری و چاپ مقالات

crdu.taleghani@gmai.com

شنبه تا سه شنبه

10 الی 14

3

آقای مهدی نادری

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، آمار، اپیدمیولوژی و متدلوژی

m.naderi51@yahoo.com

همه روزه 8 الی 14

4

خانم فرخنده صالحی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، آشنایی با سامانه پژوهان

farkhonde.salehi@gmail.com

crdu.taleghani@gmai.com

همه روزه 8 الی 14