اخبار

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی ویژه سه ماهه دوم سال 1400

دانشــــجویــان واجـد شـــرایــط می تــواننـد پس از مطـالعــه کــامـل آییـن نـامــه، مســـتنــدات پژوهشـــی مقطـع تحصـــیلی فعلی خـود را ازتـاریخ1400/5/1 لغایت 1400/5/30 در 2 نسخه، یک نسخه پرینت گرفته شده ویک نسخه به صورت CD به کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی به آدرس ذیل تحویل نمایند:

آدرس: بلوار شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی ، معاونت تحقیقات و فن آوری ، طبقه اول - اتاق 3 شماره تماس: 08338393158

لازم به ذکر است علاوه بر ارائه مســتندات پژوهشــی مطابق با آیین نامه، ارائه تاییدیه شورای انضــباطی دانشـگاه در خصوص وضعیت انضباطی متقاضیان ونیز تاییدیه معاونت محترم آموزش دانشـگاه درخصوص آخرین معدل دانشـجو الزامی است. اضافه می گردد که آیین نامه مربوطه( بند کاف )و فرم مشخصات فردی پیوست می باشد.


۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir