عناوین تصویب شده برنامه های ثبت بیماری

عنوان ثبت بیماری

ثبت موارد ترومای متعدد(مولتیپل تروما) در بیمارستان طالقانی

ثبت بیماران مبتلا به پپتیک اولسر

ثبت بیماران مبتلا به سارکوم کاپوزی

برنامه ثبت اختلال بی خوابی

سوختگی

ترومبو آمبلی وریدی

نارسایی مزمن کلیوی

زخم پای دیابتی

نظام ثبت مقاومت های آنتی بیوتیکی

PTSD بعد از زلزله

ثبت سرطان بیمارستانی
 (cervix-Melanoma -Stomach -Esophageal-Colorectal -Breast -Lung-Prostate)

نظام ثبت مننژیت

ثبت اختلال لکنت

ثبت سکته مغزی

ثبت بیماری های قلبی در بارداری

ثبت نوزادان نارس

 

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir