لیست برنامه های ثبت بیماری که پروپوزال آنها تهیه شده و یا در مرحله تهیه پروپوزال می باشند

عنوان ثبت بیماری

نظام ثبت بیماران پیوند مغز و استخوان

مسمومیت

ثبت بیش فعالی - نقص توجه(ADHD)

برنامه ثبت و پیگیری بیماران بازتوانی قلبی

ثبت لیکن پلان های پوستی و مخاطی

شکستگی های ستون فقرات

ترومای چشم

برنامه ثبت اختلال وقفه تنفسی در خواب

بیماری های انسدادی مزمن ریوی

دیابت

 نظام ثبت تولد نوزادان در مادران HIV مثبت

زخم های فشاری

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir