لیست برنامه های ثبت بیماری در حال اجرا

ردیف

عنوان برنامه ثبت

مسئول برنامه ثبت

1

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

دکتر آرش گلپذیر

2

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی

دکتر حسین کریم-دکتر ثریا سیابانی

3

ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به موالتیپل اسکلروزیس

دکتر نازنین رزازیان

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir