تماس با ما

مسئول واحد ثبت بیماری ها: دکتر معصومه عباسی

ایمیل: abassi.info89@yahoo.com

 

کارشناس واحد: خانم ویکتوریا اللهیاری

ایمیل: registry@kums.ac.ir

شماره تماس: 38393153-083

                 

 


آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir