دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت / کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارگروه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی

سمت

1

دکتر سیروس جلیلی

دکترای تخصصی علوم تشریحی

معاون تحقیقات و فناوری

2

دکتر پرویز صوفیوند

فوق تخصص روماتولوژی

معاون امور درمان

3

دکتر ابراهیم شکیبا

دکترای تخصصی بیوشیمی

معاون امور بهداشتی

4

دکتر پیام محمدی

متخصص نورولوژی

ریاست بیمارستان امام رضا(ع)

 5  دکتر مهدی سلیمی
 فوق تخصص بیماری های ریه
 رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع)
 6 دکتر تورج احمدی جویباری
متخصص داخلی
رییس واحد توسعه تحقیقات بیمارستان امام خمینی(ره)-کرمانشاهی و فارابی
 7  دکتر خسرو فرهادی
 متخصص بیهوشی
 رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی طالقانی-امام علی(ع)

8

دکتر معصومه عباسی

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

مسئول برنامه ثبت(رجیستری) بیماری ها

 9 دکتر یحیی سلیمی
 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه و رییس مرکز کارآزمایی بالینی

10

مهندس بیژن امیری

کارشناسی ارشد نرم افزار

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه