تماس با مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

نام و نام خانوادگی: میترا دربندی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سمت:مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

ایمیل: mitradarbandi91@gmail.com

شماره تماس: 09183879338

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 شماره تلفن
ایمیل
 1  دکتر مهدی مرادی نظر 09188586520 m.moradinazar@gmail.com
 2  دکتر بهزاد مهکی 09128077960 behzad.mahaki@gmail.com
 3  دکتر شایان مصطفایی 09130839930 shayan.mostafaei@kums.ac.ir
 4  دکترفرزاد جلیلیان 09184685499 f_jalilian@yahoo.com
 5  دکتر مهدی میرزایی علویجه 09133093483 mehdimirzaiea@yahoo.com
 6  دکتر مسلم صوفی 09186802180 moslemsoofi@yahoo.com
 7  دکترشهاب رضائیان 09189814634 shahab.rezayan@gmail.com
 8  خانم دکتر رویا صفری 09183367383 r.safari84@gmail.com


 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir