دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری / برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)