توانمند سازی پژوهشی و آموزشی اساتید جوان

اولین دوره  برنامه " توانمند سازی پژوهشی و آموزشی اساتید جوان " روزهای دوشنبه هر هفته  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می شود

این دوره شش ماهه و مخصوص اعضاء هیات علمی با سابقه عضویت هیات علمی 5 سال یا کمتر می باشد که بمرور و بر حسب اولویت در این کارگاهها شرکت خواهند کرد . برگزاری این دوره ها در شورای دانشگاه  به تصویب رسیده و لازم الاجراست .

برای مشاهده آیین نامه، روی فایلهای زیر کلیک نمایید:

( یاد آوری : چنانچه بنا به ضرورت، تغییری در برنامه زمانی برخی کارگاهها بوجود آید، مراتب قبلا" اطلاع رسانی خواهد شد.) 

آیین نامه دوره توانمند سازی آیین نامه دوره توانمند سازی