اولویت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه

 1. مقاومت میکروبی و راه های کنترل آن
 2. پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری های قلبی عروقی
 3. عوامل مؤثر بر ابتلا به مسمومیت
 4. مدل سازی عوامل پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مزم
 5. عفونت های بیمارستانی
 6. شخیص و درمان بیماریهای چشم
 7. اپیدمیولوژی، درمان و بازتوانی بیماری های ریوی
 8. تشخیص و درمان اختلالات هورمونی
 9. درمان و ترمیم و بازتوانی سوختگی
 10. اصلاح و ارتقاء نظام ثبت بیماریها و مرگ با تأکید بر بیماری های غیر واگیر
 11. ارتقاء ایمنی بیمار
 12. مطالعات بالینی اثرات گیاهان دارویی
 13. رتقاء سطح کیفیت خدمات بیمارستانی
 14. ارزیابی اثربخشی فرایندهای بالینی