کارگاهها

فهرست کارگاه‌های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرسین

مرحله اجرا

1

روش تحقیق

13/8/95

20/8/95

دکتر علیرضا خاتونی و دکتر رستم جلالی

انجام شده

2

Spss مقدماتی

4/9/95

دکتر علیرضا خاتونی

انجام شده

3

Spss پیشرفته

9/10/95

دکتر علیرضا خاتونی ، دکتر علیرضا عبدی ، مهندس مریم همتی

انجام شده

4

محاسبه حجم نمونه در انواع مطالعات

3/9/95

17/9/95

8/10/95

مهندس مریم همتی

انجام شده

5

END NOTE

بهمن 95

دکتر علیرضا خاتونی، دکترعلیرضا عبدی

در حال برنامه ریزی

6

پروپوزال نویسی

اسفند 95

دکتر علیرضا خاتونی، دکترعلیرضا عبدی

در حال برنامه ‌ریزی

7

اخلاق در پژوهش

اسفند 95

دکتر علیرضا خاتونی، دکترعلیرضا عبدی

در حال برنامه ریزی

 

متقاضیان محترم جهت ثبت  نام به واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 34276299