طرحهای تحقیقاتی مصوب

 

اسامی مجریان

عنوان طرح تحقیقاتی

تاریخ تصویب واحد تحقیقات بالینی

تاریخ تصویب دانشگاه  

1

دکتر نسرین امیری فرد و دکتر مهرداد پاینده

بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان پستن بیمارستان امام رضا (ع)در کرمانشاه در سال1388

22/9/88

9852

2/10/90

 ش نامه 42665

مورخ 7/10/88

2

دکتر نگین رضاوند و دکتر سهیلا صمد زاده

مقایسه اثرات انتونوکس و تحریک الکتریکی اعصاب ا ز طریق  پوست در کاهش دردهای زایمانی

26/4/89

3598

3/9/89

 ش نامه 11648

مورخ 9/9/89

3

دکتر علی طاهری نیا

مقایسه تأثیر پتیدین ، دیکلوفناک و ترکیبی از این دو دارو در درمان بیماران رنال کولیک مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه 1389

 

11/8/89

7261

رها شده نیمه کاره

4

دکتر نسرین امیری فرد

بررسی اپیدمیولوی بیماران مبتلا به سرطان پستان در استان کرمانشاه طی سالهای 89-75

14/9/89

8414

9/4/90

 ش نامه 180075

مورخ 13/10/89

4

دکتر بهزاد محمد پور اهرنجانی

بررسی فراوانی علل مراجعه اطفال  به کلینیک قلب کودکان  مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) 1389

 

9/11/89

10202

15963

26/11/93

5

 دکتر کیقباد قدیری و میترا دربندی

بررسی فراوانی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کرمانشاه از سال 1385 لغایت 1389

 

 

14/12/89

11409

7559

25/8/90

 

 

 

 

 

 

 

اسامی مجریان

 

عنوان طرح تحقیقاتی

 

تاریخ تصویب واحد تحقیقات بالینی

 

تاریخ تصویب دانشگاه 

 

اسامی مجریان

1

دکتر میترا یاری- محمود فخری

مقایسه تاثیر پرپ روتین محل تزریق بیحسی اسپاینال با پرپ سه دقیق ای بر شمارش میکروبی پوست

13/9/90

8113

کمیته اخلاق 29/8/90

دکتر میترا یاری محمد فخری

2

سیامک آزادی- الهام رحیم زاده

ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت استقرار سیستم پزشکی از راه دور

عدم تصویب

26/6/91

-

3

دکتر کیقباد قدیری

« بررسی شیوع سوء تغذیه و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان 59-1 ماهه مراجعه کننده سر پائی به کلینیک فوق تخصصی کودکان به علت عفونتهای حاد

19/1/92

ش نامه

1252

در حال انجام

در مرحله گزارش نهایی

4

دکتر امید عبدی

تعیین شاخص مصرف انواع آنتی میکروبیال های تزریقی در بیمارستان امام رضا (ع) در طی یک دوره پنج ساله :90-86

19/9/92

ش نامه

8756

نیمه کاره رها شده

5

دکترپیام ساری اصلانی

دکتر حسین پرنو

 

تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی با دو شدت  متفاوت بر محتوای پپتید وابسته به ژن کلسی تونین و نیتریک اکساید بیماران میگرنی

27/11/93

 

در حال انجام

6

دکتر علی سروش

مهندس افشار شاه محمدی

بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرستاران : مرور نظام مند و فراتحلیل در ایران

 

7279

8/7/94

کد رهگیری

3002295

 

7

دکتر علی سروش

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه فعالیت فیزیکی از طریق مقایسه با روش­های عینی در مطالعه کوهورت روانسر

10142

3/10/94

کد رهگیری

3002947

 

1

دکتر علی سروش و سکینه قربانی

بررسی ویژگیهای اپیدمولوژیک و وضعیت پیوند در بیماران پیوند کلیه در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 68-93

1/2/95

کد رهگیری 3003384

 

2

دکتر علی سروش و دکتر ثریا سیابانی

بررسی علل مرگ وعوامل مرتبط با آن درسالمندان  60 سال وبالاتر بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) شهرکرمانشاه طی سالهای 1390-1394

28/2/95

3002921

 

3

دکتر علی سروش و

نسیم شمس علیزاده

بررسی شیوع اختلال در عملکرد جنسی در بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز  بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1395  و ارتباط آن با  طول دوره همودیالیز آنها

25/3/95

3003643

 

4

دکتر علی سروش و خانم زینب محبی

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش علائم روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان

26/3/95

3003400

 

5

دکتر فرحناز کشاورزی

بررسی اپیدمیولوژیک سندروم تخمدان تحریک پذیر(OHSS ) درزنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان های معتضدی و امام رضا(ع) کرمانشاه  سال 94-92

26/3/95

3003673

 

6

دکتر فرحناز کشاورزی

بررسی فراوانی علل موربیدیتی شدید در زنان باردار بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 95-1394

26/3/95

3003132

 

7

دکتر مظفر ازنب و دکتر علی متولی زاده

بررسی جهش در ژن های افزایش دهنده ریسک ابتلا به سرطان پستان برای زنان مبتلا به سرطان پستان در جمعیت غرب کشور

27/3/95

3003681

 

8

دکتر مظفر ازنب و دکتر علی متولی زاده

کشف تغییرات ژنتیکی موثر در بروز مننژیومای خانوادگی و شناسایی ژنهای مستعد کننده بوسیله Exome Sequencing

27/3/95

3003682

 

9

دکتر نسرین جلیلیان

بررسی عوامل مادری و جنینی مرتبط با آسفیکسی در نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه سال94

9/4/95

3003172

 

10

دکتر نسرین جلیلیان

بررسی و مقایسه ارزش اخباری مثبت و منفی سونوگرافی  در تشخیص چسبندگی غیر طبیعی جفت  در خانم های باردار با سابقه جراحی قبلی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1394.

28/4/95

3003178

 

11

دکتر علس سروش و نسیم شمس علیزاده

بررسی مقایسه ای شیوع و کیفیت اضطراب در بیماران مبتلا به ام اس با گروه شاهد در شهر کرمانشاه

13/5/95

3003853

 

12

دکتر بهنام رضا مخصوصی و آقای کامران وفایی

بررسی میزان بروز زخم فشاری در بیماران در معرض خطر بر اساس مقیاس برادن و پیش بینی کنندگی عوامل مرتبط بر ایجاد آن دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه درسال95

3003776

21/5/95

 

13

دکتر ساحل عسگری و آقای کامران وفایی

بررسی ارتباط درک پرستاران از  شرایط محیط کار با 4شاخص ایمنی در بیماران بستری در  بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه درسال 95

3003811

21/5/95

 

14

دکتر رزیتا ناصری- دکتر وحید فرنیا

بررسی تاثیر گیاه پنج انگشت در مقایسه با پلاسبو  در بهبود علایم یائسگی در یک مطالعه دوسویه کور تصادفی شده

3004034

31/6/95

 

15

دکتر رزیتا ناصری – دکتر وحید فرنیا

بررسی اثربخشی عصاره رازیانه بر درمان علایم یائسگی در مقایسه با دارونما

 

3004071

10/7/95

 

16

کامران وفایی و دکتر حمید رضا عمرانی

بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی ,وعوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی  امام رضا(ع)کرمانشاه درسال95

 

3003914

4/8/95

 

17

کامران وفایی و دکتر بهنام رضا مخصوصی

بررسی تاثیر اجرای تحریک حسی برنامه ریزی شده بر سطح هوشیاری ،علائم حیاتی واشباع اکسیژن شریانی  بیماران بستری در ICU توسط اعضای خانواده وپرستاران

3003952

4/8/95

 

18

کامران وفایی و دکتر رزیتا ناصری

بررسی اثرکروسین  زعفران بر دو مولفه تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) ،سطح قند خون ناشتا (FBG) وسطح افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

3003951

1/9/95

 

19

دکتر رزیتا ناصری و دکتر غغلامرضا بهرامی

بررسی تاثیر نسترن کوهی بر آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

3004267

28/9/95

 

20

دکتر رزیتان ناصری و دکتر علی سروش

بررسی مقایسه ای میزان فعالیت فیزیکی در زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم

 

3004354

5/10/95

 

21

کامران وفایی و دکتر علیرضا خاتونی

بررسی وضعیت انتقال بیماران ترومایی توسط اورژانس 115 به مراکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) و طالقانی شهر کرمانشاه در سال  1395

3004266

18/10/95