معرفی واحد

معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع)

معرفی واحد :

 

این واحد به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان‌ واعضا هیئت علمی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایه گذاری شده است. لذا هدف ترغیب و توانمندسازی"اعضای هیئت علمی و دانشجویان "جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش می باشد.


موارد ذیل از جمله وظایف این واحد می باشد :


- مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی
- مشاوره درمورد ویرایش مقالات به زبان انگلیسی
- مشاوره در زمینه مقاله نویسی
- مشاوره در زمینه سامانه پژوهان
- مشاوره در زمنه جستجوی منابع
- مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی
- مشاوره در مورد آموزش نرم افزار Spss، EndNote ,Maxqda، ..
- مشاوره در زمینه اپیدمیولوژِی ومتدولوژی
- مشاوره در زمینه جمع آوری داده ها
- مشاوره در زمینه امور کامپیوتری
- مشاوره در زمینه آمار وآنالیزداده‌ها
- انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش
- برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه
- برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله : مقاله نویسی ، روش تحقیق،...


اعضای واحد شامل :

1- آقای دکترعلیرضا خاتونی (معاون پژوهشی وسرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز)
همه روزه از ساعت8 صبح الی 14 نوع مشاوره: طراحی پروپوزال ومتولوژی تحقیق
2- خانم مریم جنت المکان (کارشناس مسئول واحد پژوهش)
همه روزه از ساعت8 صبح الی 14 نوع مشاوره: طراحی پروپوزال وراهنمایی در زمینه سامانه پژوهان
3- خانم بهاره اندایش گر(کارشناس پژوهش)
همه روزه از ساعت8 صبح الی14 نوع مشاوره: پروپوزال نویسی ، مشاوره آماری ، آموزش نرم افزار
4-آقای سعید کماسی ( کارشناس پژوهش)
سه شنبه ها 10 الی 12 ، چهارشنبه ها10- 12 نوع مشاوره: مقاله نویسی، جستجو وارسال
5- آقای دکتر شهاب رضاییان(مشاور آمار واپیدمیولوژی)
شنبه وچهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 14 نوع مشاوره: مشاوره آمار واپیدمیولوژی