معرفی واحد

معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع)

معرفی واحد :

 این واحد به منظور توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پایه گذاری شده است  . لذا  هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش می باشد.

موارد ذیل از جمله وظایف این واحد می باشد :

 

-          مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

-          مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی

-          مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

-          مشاوره در زمینه آماری

-          مشاوره در زمینه اپیدمیولوژِی

-          انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش

-          برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه

-          برگزاری کارگاهها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله : مقاله نویسی ، روش تحقیق ، END NOTE و .........

 

اعضای واحد شامل :

 

1-   یک نفر بعنوان کارشناس مسئول واحد ( کارشناس ارشد پرستاری )  ( خانم وحدت )

2-   یک نفر بعنوان کارشناس آمار