اعضای هیات موسس

اسامی هیات موسس

1- دکتر ناصر یگانه : متخصص بیهوشی

2- دکتر بهرام صمد زاده : متخصص ارولوژِی

3- دکتر عزت اله صادقی : متخصص جراحی عمومی

4- دکتر مهر علی رحیمی : فوق تخصص غدد

5- دکتر فرید نجفی : دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

6 - دکتر منصور رضایی : دکترای تخصص آمار زیستی

7- هما بابایی : فوق تخصص نوزادان

8 - دکتر میترا یاری : متخصص بیهوشی

9- دکتر طراوت فاخری : متخصص زنان و زایمان

10 : دکتر ماندانا افشاریان : متخصص بیرایهای عفونی و گرمسیری

11- دکتر نازنین فرشچیان : متخصص رادیولوژِی

12- دکتر مهتاب رهبر : متخصص پاتولوژِی