مشاورین واحد

لیست کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع

 

 

نام

مدرک تحصیلی

سمت

نوع مشاوره

زمان حضور

مکان حضور

1

دکتر علیرضا خاتونی

دکترای پرستاری

معاون پژوهشی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز

 مقاله نویسی،

 جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، ارسال مقاله در مجلات معتبر

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

2

افسون وحدت

کارشناس ارشد روانپرستاری

کارشناس پژوهش

راهنمایی در زمینه سیستم پژوهان

سرچ مقالات

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

3

بهاره اندایش گر

کارشناس ارشد آمار زیستی

پژوهشگر

پروپوزال نویسی

مشاوره آماری

 آموزش نرم افزار

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

4

سعید کماسی

کارشناس ارشد روانشناسی

پژوهشگر

مقاله نویسی

جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

 ارسال مقاله در مجلات معتبر

سه شنبه ها 10 الی 12

چهار شنبه‌ها 10 الی 12

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی