مقالات فارسی

1-   تاثیر دوز بالای ویتامین D  خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

نویسندگان : دکتر مریم زنگنه ، دکتر فیروزه ویسی ، دکتر انیس الدوله نانکلی ، دکتر منصور رضایی ، دکتر میناعطایی

 

2-  میزان و علل مرگ و میر مادر باردار در استان کرمانشاه (91-80)

مهرانگیز جمشید پور ، ندا ایزدی ، فرید نجفی ، فیروزه خاموشی ، اکرم روستایی شیر دل ، کتایون جلیلی

 

3- بررسی شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای شهر کرمانشاه ، 91-90

دکتر مریم زنگنه ، دکتر فیروزه ویسی ، دکتر بهزاد ابراهیمی

 

4- مقایسه اثرات درمانی انسولین و گلی بن کلامید در دیابت بارداری

دکتر مریم زنگنه ، دکتر فیروزه ویسی ، دکتر بهزاد ابراهیمی ، دکتر نگین رضاوند

 

5-      تاثیر سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت های T  فعال شده ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی

احسان الماسی ، ناهید اسکندری ، مرجان قراگوزلو ، افشین الماسی ، وجیهه استادی

 

بررسی تاثیر  استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

کیقباد قدیری ، علیرضا فرخی ، رضا اکرمی پور ، منصور رضایی ، رضا رازقی

 

6- بررسی مقایسه ای درمان تک دوز و چند دوز متوترکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی

دکتر طراوت فاخری ، دکتر انیس الدوله نانکلی ، دکتر هاله شهلا زاده  ، دکتر مینا عطایی ، مینا نیاکان شهری

 

7- روند درمانی و تظاهرات بالینی حاملگی نابجای لوله ای در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه (90-86)

دکتر انیس الدوله نانکلی ، دکتر نوشین شیرزادی ، دکتر منصور رضایی ، سارا دائی چین

 

8- بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی اندازه گیری محیط نیمکره مخچه جنین در تعیین سن حاملگی با پارامترهای روتین سونوگرافی

نازنین فرشچیان ، طراوت فاخری ، منصور رضایی ، حمید رضا ابراهیمی

 

9-  گزارش یک مورد سندرم بودکیاری با تظاهر سندرم هلپ

دکتر نسرین جلیلیان ، الهه علی زاده ، دکتر مهدی زبیری

10-           مقایسه سطح سلنیوم در خون مادر و بند ناف نوزادان نارس و رسیده

عالی پور علی اصغر ، بابایی هما ، همتی میترا ، رضایی منصور ، حسنی نژاد زهرا

 

11-           رابطه شاخص توده بدنی مادر با تخمین بالینی وزن جنین در حاملگی

مریم زنگنه ، فیروزه ویسی ، بهزاد ابراهیمی ، شهلا صفری ، آزاده میرانی ،

 

12-          تاثیر تشکیل کمیته های مورتالیتی و موربیدیتی بر میزان بروز وقایع ناخواسته در بیمارستان امام رضا (ع ) کرمانشاه

علی سروش ، پروین تقی زاده ، بابک صیاد ، نسترن مرادی ، فرانک خلیلی ، خدیجه چاله چاله ، مهناز احمدی

 

13-          بررسی ارتباط تیپ شخصیتی با میزان بروز خطاهای دارویی گزارش شده توسط کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

خدیجه چاله چاله ، علی سروش ، ساحل عسگری ، نسترن مرادی ، پروین تقی زاده ، طاهره کرانی

 

14-          بررسی علل تاثیر گذار بر بروز خطاهای پزشکی گزارش شده توسط کارکنان بیمارستان امام رضا ( ع) کرمانشاه

علی سروش ، ساحل عسگری ، خدیجه چاله چاله ، نسترن مرادی ، پروین تقی زاده ، فرانک خلیلی

 

16 تاثیر بازدید های ایمنی بر میزان پیاده سازی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان امام رضا  ع کرمانشاه ، ایران

علی سروش ، پروین تقی زاده ، خدیجه چاله چاله ، مهناز احمدی ، طاهره کرانی

 

17- تاثیر فنآوری اطلاعات در کاهش خطاهای پزشکی

مهناز احمدی ، میلاد احمدی ، پروین تقی زاده

 

18- تعیین سهم خطاهای دارویی از خطاهای پزشکی گزارش شده در بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه در سال 93

علی سروش ، ساحل عسگری ، خدیجه چاله چاله ، نسترن مرادی ، پروین تقی زاده ، فرانک خلیلی

 

 

19 تاثیر به اشتراک گذاری نتایج حاصل از تحلیل خطاهای دارویی ( تحلیل دارویی )  بر میزان وقوع خطاهای دارویی گزارش ش ده توسط کارکنان بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه

علی سروش ، ساحل عسگری ، خدیجه چاله چاله ، نسترن مرادی ، پروین تقی زاده ، فرانک خلیلی