مصوب 1395

1

حسنا آئینه

بررسی مقایسه ایی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (موارد جدید) و افراد سالم

 

دکتر نازنین رزازیان

مورد شاهدی

19/1/95

3003309

2

کیمیا قنبری

بررسی سطح برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به پسوریازیس شهرستان کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر مظاهر رمضانی

تحلیلی

13/2/95

3003201

3

هاینه فیروز آبادی

بررسی میزان بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی(Her2) در نمونه های مننژیوم در کرمانشاه (سال94-1387)

دکتر مظاهر رمضانی

توصیفی تحلیلی

22/2/95

 

3003200

4

فروزان احمدی

بررسی فراوانی درگیری کبد و مجاری صفراوی بروسلوز و خصوصیات  بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

 

دکتر بابک صیاد

توصیفی مبتنی بر داده های موجود

30/2/95

3003142

5

بابک ممقانی

بررسی فراوانی و عوارض بیوپسی از راه پوست کلیه در بالغین در بیمارستان امام رضا (ع) از سال­های 1394-1384

دکتر حمید رضا عمرانی

توصیفی

3/3/95

3003538

6

سیما ارشادی

بررسی مقایسه ای عوامل خطر زخم پای دیابتی در بیماران دیابتی با و بدون زخم پا

 

دکتر مهر علی رحیمی

مورد شاهدی

26/3/95

3003683

7

رضا پور عاطفی

بررسی مقایسه ای کاربرد دستگاه اسپکولوم مجهز به نور مستقیم و کیت تشخیصی نیترازین یکبار مصرف با تست فرن در تشخیص پارگی کیسه ی آب در زنان  باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) استان کرمانشاه درسال 95-1394

 

دکتر نسرین جلیلیان

تحلیلی مقطعی

26/3/95

3003127

8

حسنا امیری

بررسی میزان تطابق تشخیصی روش های FNA و FROZEN در برابر روش PERMANANT در  توده های تیروئید در بیماران بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1390-1393

 

دکتر بهنام رضا مخصوصی

توصیفی تحلیلی

29/4/95

3003803

9

راضیه خاکی پور

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت زخم سوختگی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مناطق مختلف ایران

دکتر سیاوش وزیری

متاآنالیز

3/5/95

3003175

10

روژین راد مهر

بررسی شیوع عوارض ناشی از واکسیناسیون ثبت شده در مرکز بهداشت استان کرمانشاه در کودکان و نوزادان شهرستان کرمانشاه طی سالهای 1390-1395

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

21/5/95

3003892

11

ساحل نیری

بررسی ارتباط پره اکلامپسی و سابقه نازایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه سال 94-1390

دکتر نگین رضاوند

مورد شاهدی

3003908

23/5/95

12

رعنا احمدیان

شیوع فاکتورهای خطر متابولیکی موثر در ایجاد سنگ های سیستم ادراری nephrolithiasis)) در شیرخواران و کودکان مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی مقطعی

3004003

20/6/95

13

آرمان محمدی

بررسی فراوانی اسپوندیلیت بروسلایی و خصوصیات  بالینی و پاراکلینیک آن در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بین سالهای 1390 تا1394

 

دکتر بابک صیاد

توصیفی

3004043

1/7/95

14

مهدی گراوندی

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک بیماریهای کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه در سال 95-1394

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

3003970

11/7/95

15

علی جلیلیان

بررسی تاثیر تزریق اپیدورال متیل پردنیزولون استات در درمان رادیکولوپاتی ناشی از تنگی کانال نخاعی لومبار

 

دکتر محمد رضا اکرمی

مورد شاهدی

3004106

14/7/95

16

محسن پیرویسی

بررسی سیمای اپیدمیولوژیک کودکان زیر 18 سال در تماس با بیماران  سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان کرمانشاه در طی سالهای 95-1390

 

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

3004145

15/7/95

17

عاطفه شمشیری

بررسی مقایسه ای ایمونوهیستوشیمی مارکرهای P53، Ki67، CD34 درافتراق ضایعات پسوریازیس و پسوریازیفورم

 

دکتر مظاهر رمضانی

تحلیلی و مقطعی

18/7/95

3003883

18

الهام چولکی

بررسی اثرات بالینی یک فرمولاسیون گیاهی در تسکین التهاب و دردهای مفصلی بیماران مبتلا به استئوآرتریت در استان کرمانشاه سال95_94

 

دکتر شیرین عصار

دکتر امیر کیانی

کارآزمایی

بالینی

19/7/95

3004097

19

ژاله آسانی

تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی وجداسازی  انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده ازنمونه های بالینی با استفاده از روش مولکولی PCR در شهر کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر فیض اله منصوری

توصیفی تحلیلی

26/7/95

3004141

20

مصطفی پارسا

بررسی ارتباط بین یافته های اولتراسوند و تبدیل کله­سیستکتومی لاپارواسکوپیک به کله­سیستکتومی باز در بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه در سالهای 93-95

 

دکتر محمد علی حسامی

توصیفی

2/8/95

3004154

21

امیر مسعود رحیمی

بررسی فراوانی سویه های اشریشیا کلی مولدآنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های ادرار بیماران بیمارستان امام رضا(ع)شهر کرمانشاه

 

دکتر سید حمید مدنی

توصیفی

11/8/95

3004203

22

سروش عباسی

بررسی سیمای اپیدمیولوژی کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه PICU بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در طی سال ۹۵-۱۳۹۴

دکتر کیقباد قدیری

توصیفی

3003932

17/8/95

23

نیکو حیدری

بررسی وجود ژن­های مقاوم به کینولون­ها در سویه­های کلبسیلا نمونیه جدا شده از عفونت زخم سوختگی در شهر کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر سیاوش وزیری

توصیفی

3004135

28/9/95

24

مریم الماسیان

بررسی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1395

دکتر سیاوش وزیری

توصیفی

3004211

28/9/95

25

فرهاد رضایی

بررسی شیوع انواع تومورهای مغزی در بیماران جراحی شده مبتلا به تومور مغزی در بیمارستانهای    امام رضا (ع) وطالقانی شهر کرمانشاه در سال‌های 1394-1390

 

دکتر بابک ایزدی

توصیفی

3004424

8/10/95

26

فاطمه امرایی

مرور سیستماتیک شناسایی سروتایپ های مختلف شیگلا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در کودکان در ده سال اخیر در ایران

 

 دکتر سیاوش وزیری

مرور سیستماتیک

3004346

13/10/95

27

نعیمه آزادبخت

مرور سیتماتیک باکتری های مولد کارباپنماز جدا شده از نمونه های بالینی در مناطق مختلف ایران

 

 دکتر سیاوش وزیری

مرور سیستماتیک

3004345

13/10/95

28

محمد سعید امیری

مرور سیستماتیک عوامل باکتریال و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در ایران

 

 دکتر سیاوش وزیری

مرور سیستماتیک

3004146

15/10/95

29

هدیه حاتمی

بررسی مولکولی ژن های اگزاسیلیناز در سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام رضا(ع) و امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه در سال 1395

 

دکتر فیض اله منصوری

توصیفی

3004226

15/10/95

30

رامین بشارت

مرور سیستماتیک الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استرپتوکوس نومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در ایران

دکتر سیاوش وزیری

مرور سیستماتیک

3004288

18/10/95

31

نگار ویسی

بررسی فراوانی کاندیددریافت درمان ترومبولیز وریدی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد در بیمارستان امام  رضا ع در سال 94

دکتر هادی قره باغیان

توصیفی

3004217

22/10/95

32

شیوا جمالی

بررسی رابط ای نیمرخ شخصیتی با سلامت روان دربیماران به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مریم شیرزادی

توصیفی تحلیلی

3003821

23/10/95

33

الهام آزاده

« بررسی رابط ای نیمرخ شخصیتی با سلامت روان دربیماران به آسم مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مریم شیرزادی

توصیفی تحلیلی

3003820

23/10/95

34

معصومه حجازی

« بررسی رابط ای نیمرخ شخصیتی با سلامت روان دربیماران به آکنه مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مریم شیرزادی

توصیفی تحلیلی

3003812

23/10/95

35

الهام محسنی نسب

بررسی رابطه بیماری کبد چرب غیرالکلی با آنمی و دوز دریافتی اریتروپوئتین در بیماران همودیالیزی

 

دکترسیما گلمحمدی

توصیفی تحلیلی

3004528

2/10/95

36

حسین شایسته یکتا

مرور سیستماتیک اثر گیاهان دارویی بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در ایران

 

دکتر سیاوش وزیری

مرور سیستماتیک

3004391

4/11/95

37

زهرا کولانی

« بررسی فراوانی و عوامل موثر در ایجاد رسوبات کلیوی در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1396

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی تحلیلی

3004499

11/11/95

38

یونس محمد یاری

مقایسه عوامل موثر بر شب ادراری مقاوم به درمان و شب ادراری کنترل شده در کودکان 5 تا 8 سال مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژیک بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال 1396

دکتر محمد رضا توحیدی

توصیفی تحلیلی

3004410

13/11/95

 

39

مهدی سامنی

بررسی عوامل مرتبط با  میزان آگاهی والدین در خصوص عفونت ادراری در شیرخواران و کودکان مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژیک بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال 1396

 

دکتر محمد رضا توحیدی

تحلیلی

3004461

13/11/95